Jednake mogućnosti za muškarce i žene na radnom mjestu, fleksibilni uvjeti rada za roditelje – ključ napretka gospodarstva i rasta nataliteta

Danas u Hrvatskoj među nezaposlenima i dalje prednjače žene, nerijetko zbog majčinstva, što usporava napredak gospodarstva i smanjuje demografski potencijal. Jedan je to od razloga zbog kojih je pokrenut projekt “Re-kreiraj posao i život za žene i muškarce”, koji smo predstavili danas u Rijeci. Upravo su zbog toga neki od ciljeva projekta olakšavanje poslovnih i obiteljskih obaveza svakog pojedinca te smanjenje utjecaja stereotipa o muškim i ženskim ulogama na poslu, u obitelji i društvu.
Danas u Hrvatskoj među nezaposlenima i dalje prednjače žene, nerijetko zbog majčinstva, što usporava napredak gospodarstva i smanjuje demografski potencijal. Jedan je to od razloga zbog kojih je pokrenut projekt “Re-kreiraj posao i život za žene i muškarce”, koji smo predstavili danas u Rijeci. Upravo su zbog toga neki od ciljeva projekta olakšavanje poslovnih i obiteljskih obaveza svakog pojedinca te smanjenje utjecaja stereotipa o muškim i ženskim ulogama na poslu, u obitelji i društvu.U prilog tome ide i statistika. Od ukupno 6% nezaposlenih u Primorsko-goranskoj županiji, 56% čine žene, a 44% muškarci. O nedovoljnoj iskorištenosti potencijala najbolje govori podatak da je prema obrazovnoj strukturi najviše nezaposlenih žena visokog obrazovanja (17,8%) u odnosu na muškarce visokog obrazovanja, kojih je gotovo duplo manje među nezaposlenima (9,1%). Isti trend razlike nezaposlenih po spolu je prisutan u svim županijama, s time da je najmanja razlika u Gradu Zagrebu (3%). dok je najveća razlika u Posavini i Slavoniji, posebno u Vukovarsko-srijemskoj županiji (23,4%).

Na taj problem osvrnula se na predstavljanju projekta državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Majda Burić. Istaknula je kako je ovoj Vladi usklađenje privatnog i poslovnog života među visokim prioritetima: “To potvrđuje i činjenica da smo u prošlom mandatu povećali roditeljske naknade za roditeljski dopust za više od 100%, s 2400,00 na 5600,00 kn, a namjera nam je do kraja ovog mandata podizanje tog iznosa na visinu plaće. Isto tako, važno je za ravnotežu privatnog i poslovnog života spomenuti APN-ove kredite, izgradnju i obnovu više od 500 vrtića te uvođenje produljenog rada u njih 96, program „Zaželi“ za zapošljavanje žena, kao i ovaj projekt kojim radimo na jednakim prilikama za žene i muškarce na poslu i u obitelji.”

 

Zamjenica primorsko-goranskog župana Marina Medarić dotaknula se važnosti uloge poslodavca, istaknuvši dobru zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama u odjelima Primorsko-goranske županije. “Od ukupno 11 upravnih odjela osam vode pročelnice, dok u samo tri odjela te pozicije obnašaju muškarci. Ako tome pridodamo i naš Ured unutarnje revizije na čelu kojega je također voditeljica, lako je zaključiti da su rukovodeće pozicije u našoj Županiji mahom povjerene ženama. Vjerujemo kako će i poslodavci Primorsko-goranske županije prepoznati prednosti obiteljski odgovornih praksi koje prema dosadašnjim iskustvima pokazuju brojne prednosti za poslovanje”, izjavila je zamjenica Medarić te nadodala kako se takvim praksama izjednačavaju poslovne mogućnosti žena i muškaraca, a uz to se potiču gospodarstvo te osigurava demografska održivost. “Jedino zajedno možemo stvoriti funkcionalan sustav podrške za zaposlene, obitelj i poslodavce”, zaključila je.

 

Predstavljene su i mogućnosti uključenja u MAMFORCE SOCIETY kroz audit – strateški alat promjene organizacijske kulture. „Smanjene stope bolovanja, veće zadovoljstvo zaposlenih, porast produktivnosti i veći broj žena na rukovodećim pozicijama – rezultati su promjena koje smo kroz audit proveli u 33 organizacije. To su jasni pozitivni pomaci, apsolutno mjerljivi, koji potvrđuju da promišljamo u dobrom smjeru. Zahvaljujući projektu Re-kreiraj život i posao za žene i muškarce još 20 tvrtki će dobiti priliku poboljšati svoje politike i prakse, te posljedično, što je ključno, i produktivnost, a sve uz EU sufinanciranje.“ – istaknula je Diana Kobas Dešković, direktorica tvrtke Spona Code, koja vodi kompanije kroz promjenu poslovnog okruženja.

Na primjeru BKS Bank AG Glavna podružnica Hrvatska, prikazane su prednosti uključenja u MAMFORCE. „BKS Bank osigurava zaposlenima fleksibilne radne aranžmane, a upravo zahvaljujući MAMFORCE-u se povećala vidljivost žena unutar tvrtke koje danas čine 33% rukovodećih pozicija. Također, uspješno smo implementirali pronatalitetnu mjeru Vlade te za svako novorođeno dijete isplaćujemo maksimalni neoporezivi iznos od 10.000 kn, uz niz drugih pogodnosti za zaposlene”, naglasio je direktor BKS Bank AG Glavna podružnica Hrvatska Juraj Pezelj.

U sklopu predstavljanja prikazana je predstava “Posao i život za žene i muškarce” u izvedbi Udruge Riječi/Prave/Predstave, koja je kroz glumu pokazala stereotipe koje je potrebno pobrisati kako bi žene i muškarci imali izjednačene šanse na tržištu rada.

Nakon Rijeke javna događanja održat će se u Osijeku, Puli, Splitu i Varaždinu. Uz ostale projektne aktivnosti provest će se MAMFORCE audit i edukacije za poslodavce i zaposlenike u 20 organizacija.

Uz pomoć MAMFORCE metode, koja usmjerava promjenu organizacijske kulture prema uključivom i rodno balansiranom radnom okruženju, u tvrtkama će se identificirati postojeće pristranosti, uvesti organizacijske promjene i prakse koje omogućuju ravnotežu između privatnog i poslovnog života zaposlenih. Pozitivni pomaci i najbolje prakse će dobiti priznanje u obliku MAMFORCE standarda kao znaka kvalitete za organizacije prijatelje obitelji i žena.

Na kraju konferencije je upućen javni poziv tvrtkama za uključenje u MAMFORCE SOCIETY o čemu više informacija možete naći na linku. Cijelu konferenciju možete popratiti putem ovog linka.

Provedbu projekta sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, Jednakost, Građanstvo). Koordinator projekta je Ministarstvo rada , mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a partneri su Hrvatska zajednica županija i Spona Code.

Vrijednost projekta je 324,518.06 EUR, od čega Europska komisija sudjeluje sa 241,675.13 EUR. Projekt se provodi u periodu od 1. lipnja 2020. do 31. svibnja 2022.

 

Foto: Rino Gropuzzo

    Postani MAMFORCE INSIDER

    Budi na izvoru relevantnih tema iz područja raznolikosti i uključenja, rodnog balansa, razvoja ljudi i organizacije. Ostvari i posebne popuste na naše edukacije!