POBUDIMO JEDNAKOST – JEDNAKOST IN – STEREOTIPI OUT: Nastavnici za buduće generacije

Djeca se s rodnom pristranošću susreću u najranijoj dobi, a ona potencijalno gradi njihove stavove i uvjerenja koja utječu na razvoj njihovim međuljudskih odnosa i odnosa sa samim sobom.

Stereotipan način razmišljanja:

Djevojke moraju znati kuhati; dječaci moraju znati popravljati bicikle.

 

Nestereotipan način razmišljanja:

Svaka bi osoba trebala više vremena posvetiti stvarima koje voli raditi.

 

Nastavnici i stručne službe (psiholozi, pedagozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi) imaju značajan utjecaj na način na koji djeca razvijaju ideje o značenju spola i mogu biti ti koji utječu na izbor budućih zanimanja koja su vezana uz spol, no isto tako mogu biti i čimbenici društvene promjene.

Nužno je uključiti razne „igrače“ u obrazovnom procesu pri promociji rodne jednakosti, te reducirati rodne stereotipe.

Glavni cilj projekta je PROMJENA U STAVOVIMA I PONAŠANJU u odnosu na rodnu jednakost i rodne stereotipe u učionici. Po završetku edukacije i treninga, koju će proći u sklopu projekta, te uz kontinuiranu podršku digitalne platforme, razvit će kompetencije koje će trajno moći primjenjivati u svojem poslu na način da kontinuirano utječu na povećanje rodne jednakosti i smanjenje rodnih stereotipa u učionicama te posebice tijekom nastave predmeta iz STEM područja. Kroz prenošenje znanja i iskustava na svoje kolege nastavnici i stručne službe, koji su prošli trening u sklopu projekta, steći se kompetencije kojima će doprinijeti kontinuiranom osnaživanju rodne ravnopravnosti u obrazovanju u svim područjima curriculuma. Time će postati utjecajni nositelji trajnih promjena u društvu.

Ciljevi projektnih aktivnosti:

 • Podići razinu svijesti stručnjaka u obrazovanju o vlastitim rodnim stereotipima, nesvjesnoj pristranosti i očekivanjima od rodnih uloga te nadograditi znanja o njihovom smanjivanju
 • Podići razinu svijesti predškolskih odgajatelja i stručnjaka za skrb o djeci rane dobi o vlastitim rodnim stereotipima i o tome kako njihovi rodno pristrani stavovi i ponašanje utječu na buduće životne odluke djece, njihove mogućnosti obrazovanja, odabira zanimanja i zapošljavanja
 • Facilitirati promjenu stavova i ponašanja kod nastavnika i stručnih suradnika u obrazovanju u pogledu rodne ravnopravnosti i rodnih stereotipa u učionici kroz niz projektnih aktivnosti

Aktivnosti:

 • Konferencije
 • Train the trainer radionice za predškolske odgajatelje, osnovnoškolske nastavnike, stručne suradnika u osnovnim školama (psiholozi, pedagozi, logopedi i rehabilitacijski edukatori) te osnovnoškolske predmetne nastavnike (matematika, fizika, informatika, tehnički)
 • Online  edukacijska platforma s edukacijskim materijalima
 • Interaktivne kartice „JEDNAKOST IN – STEREOTIPI OUT“
 • Brošure
 • Istraživanje
 • Studijsko putovanje u Beč za nastavnike s najboljim postignućima

Projekt će biti snažno medijski popraćen kroz niz članaka u tisku i elektronskom medijima te kroz sudjelovanje u radijskim i TV emisijama.

Nositelj projekta je Institut za istraživanje i edukaciju zaposlena mama, a partneri su Grad Zagreb i Asocijacija za afirmaciju potencijala žena (AFA).

Projekt se provodi u razdoblju od 1. veljače 2021. do 31. siječnja 2023.

Provedbu projekta sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, Jednakost, Građanstvo).

Vrijednost projekta je 354.217,08 EUR, od čega Europska komisija sudjeluje sa 283.373,66  EUR.

KOORDINATOR PROJEKTA
Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama
PARTNERI
Grad Zagreb
Asocijacija za afirmaciju potencijala žena (AFA)
Provedbu projekta sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i građanstvo) i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske..
Europska komisija
Ured za udruge
This information has been published within the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) project „EQUALITY IN – STEREOTYPES OUT – Teachers for Future Generations“. The contents of this website are the sole responsibility of the Institute for research and education Working Mother. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

  Postani MAMFORCE INSIDER

  Budi na izvoru relevantnih tema iz područja raznolikosti i uključenja, rodnog balansa, razvoja ljudi i organizacije. Ostvari i posebne popuste na naše edukacije!