RE-KREIRAJ ŽIVOT I POSAO ZA ŽENE I MUŠKARCE – uravnotežena roditeljska odgovornost

Osvještavanje problema s kojim se nose mladi ljudi pri zaposlenju i podizanju obitelji

Rodno uvjetovanim stereotipima društvo očekuje da majke primarno skrbe  o djeci i obitelji dok očeve obeshrabruje u preuzimanju aktivnije uloge u roditeljstvu. Poslodavci  su tako skloniji zapošljavaju mladih muškaraca kojima pružaju  bolje prilike za napretkom u karijeri. U pravičnijem društvu život i rad se prilagođavaju mogućnostima životne faze kako bi svi imali ispunjen privatni i profesionalni život, a zajednica bila prosperitetnija.  

 

Projektom „Rekreiraj život i posao za žene i muškarce “ osvještava se poslovna zajednice i šira javnost  o izazovima s kojima se suočavaju mladi ljudi pri zaposlenju i podizanju obitelji. Cilj projekta je potaknuti na uvođenje novih poslovnih praksi koje će poticati usklađivanje obiteljskog i poslovnog života za žene i muškarce, promicati ravnopravnije sudjelovanje majki na tržištu rada kao i aktivnu ulogu očeva u skrbi o djeci, što je u skladu s prioritetima demografske revitalizacije i jačanja obitelji Vlade Republike Hrvatske.

Ciljevi EU sufinanciranog projekta:

 • Smanjenje utjecaja spolnih stereotipa na mogućnosti zapošljavanja i razvoja karijere mladih žena/roditelja
 • Senzibilizacija poslodavaca i javnosti o kulturalno  uvjetovanom različitom očekivanju od muškaraca i žena na poslu i u obitelji.
 • Smanjenje nesvjesne pristranosti poslodavaca, zaposlenih i predstavnika regionalnih/lokalnih vlasti.
 • Poboljšanje položaja zaposlenih majki i žena na radnom mjestu.
 • Poboljšanje informiranost zaposlenih majki i očeva o postojećim zakonskim rješenjima roditeljskog dopusta  te im osvijestiti mogućnosti fleksibilnih radnih aranžmana. Time utjecati na rast korištenja roditeljskog dopusta očeva.

Aktivnosti projekta:     

 • Konferencija

Održane su dvije konferencije s 28 izlagača koje su okupile 265 sudionika.

 • Javna događanja

Održano je 5 javnih predstavljanja projekta u Rijeci, Varaždinu, Splitu, Osijeku i Puli, 4 svečane dodjele MAMFORCE Standarda te 4 predstavljanja rezultata istraživanja koji su zajedno okupili 1.556 sudionika.

 • Istraživanja

Provedena su istraživanja o izazovima usklađivanja roditeljstva i karijere te o ravnoteži privatnog i poslovnog života zaposlenih majki i trudnica.

 • Edukacije

Održano je 20 edukacija o inkluzivnom lidershipu za 328 poslodavaca, menadžera, rukovoditelja i stručnjaka za ljudske potencijale, te 12 edukacija za 395 zaposlenih o pravima zaposlenih roditelja i novostima koje je donijela EU Direktiva o ravnoteži privatnog i poslovnog života roditelja i skrbnika.

MAMFORCE Standard uveden je u 20 organizacija čime su poboljšani uvjeti rada za 13.722 zaposlenih što je u organizacijama dovelo do većeg angažmana zaposlenih, boljeg lidershipa i većeg zadovoljstva ravnotežom privatnog i poslovnog života.

Uvođenjem MAMFORE standarda, cilj je bio i tijekom trajanja projekta provesti promjene koje će pridonijeti promjeni organizacijske kulture te ju učiniti spremnijom za prihvaćanje zakonskih promjena koje je donijela nova EU Direktiva o ravnoteži privatnog i poslovnog života.

Audit koji vodi do stjecanja MAMFORCE Standarda evaluira postojeće poslovne prakse i ispituje iskustvo zaposlenih kako bi se identificirali izvori nesvjesnih predrasuda koje podržavaju stereotipna očekivanja o rodnim ulogama žena i muškaraca. Mjerenje statusa quo omogućuje poboljšanja neophodna za stvaranje organizacijske kulture pravičnosti u kojoj svatko može biti uspješan bez obzira na razlike i životne okolnosti. To rezultira boljom produktivnošću i inovativnošću zbog pozitivnog utjecaja većeg angažmana zaposlenih i raznolikosti ideja zahvaljujući rodnoj ravnoteži i općoj raznolikosti.

 • Brošura

Izrađena je MAMFORCE brošura sa studijama slučaja pojedinih organizacija u projektu, brošura o Inkluzivnom vodstvu i Vodič kroz administraciju za (buduće) roditelje.

Nositelj projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a partneri su tvrtka Spona Code d.o.o. i Hrvatska zajednica županija.

Provedbu projekta sufinancirala je Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, Jednakost, Građanstvo).

NOSITELJ PROJEKTA
Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
PARTNERI
Hrvatska zajednica županija
Spona Code
Provedbu projekta sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i građanstvo).
Ove su informacije objavljene u okviru projekta Europske unije za prava, jednakost i građanstvo (2014.-2020.) „Re-kreiraj život i posao za žene i muškarce – uravnotežena roditeljska odgovornost (WorkLife4U)“. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Spona Code. Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost za korištenje informacija koje sadrži.

Primjeri praksi organizacija u projektu

  Postani MAMFORCE INSIDER

  Budi na izvoru relevantnih tema iz područja raznolikosti i uključenja, rodnog balansa, razvoja ljudi i organizacije. Ostvari i posebne popuste na naše edukacije!