MAMFORCE potiče promjenu

MAMFORCE COMPANY© je priznati znak kvalitete koji poslodavcima potvrđuje kompetencije u provođenju obiteljski odgovorne i rodno osviještene politike upravljanja ljudskim potencijalima. To su kompanije koje nizom odgovornih politika i benefita zaposlenima olakšavaju usklađenje privatnih i poslovnih obaveza i osiguravaju uvjete za nesmetani razvoj karijere bez obzira na roditeljstvo i rod.

PROCJENA ZA PROMJENU

Postupak procjene postojećih praksi koji prethodi MAMFORCE COMPANY® Standardu strateški je alat menadžmenta koji pruža podršku za uvid u trenutno stanje i daje preporuke za daljnji razvoj obiteljski odgovorne i rodno ravnopravne politike upravljanja.
Razvoj obiteljski odgovornih i rodno ravnopravnih praksi je kontinuirani proces prilagodbe potrebama zaposlenih i poslovanja sukladno neprestanim tržišnim promjenama.

MAMFORCE proces certifikacije je snažno sredstvo promjene organizacijske kulture. Podržavamo razvoj korporativne kulture bazirane na uključenju, različitosti, otvorenosti i povjerenju.

UČINAK MAMFORCE PROCJENE

ZAPOSLENICI

 • lakše usklađenje privatnih i poslovnih obaveza
 • zadovoljni s poslom
 • motivirani

KOMPANIJE

 • privlačenje, razvoj i zadržavanje najboljih talenata
 • porast produktivnost i
 • konkurentnija tržišna pozicija
 • bolji rezultati poslovanja
 • reputacija odgovornog poslodavaca

DRŽAVE

 • konkurentnija ekonomija
 • veći bruto nacionalni proizvod
 • održiva populacija


POSAO I OBITELJ

Motivirani i angažirani zaposlenici čine razliku. Postižu bolje radne rezultate, pomažu sniziti troškove, doprinose povećanju produktivnosti i povezivanju s klijentima/kupcima. Ukratko: kompaniji donose konkurentne prednosti.

Motivacija zaposlenika ovisi u velikoj mjeri o tome koliko je poslodavac u stanju fleksibilno odgovoriti na njihove potrebe. Potreba koja već danas ima središnje značenje, a u budućnosti će sigurno biti još izraženija, je usklađivanje posla i obitelji.

MAMFORCE pomaže u razvoju politika upravljanja koje su podržavajuće za razvoj kulture obiteljske odgovornosti i rodne jednakosti.

Manjak kvalificirane radne snage čini stručno osoblje sve vrjednijim. No visokokvalificirane žene ne žele birati između karijere i majčinstva. Očevi žele aktivno sudjelovati u odgoju svoje djece. Rukovoditelji žele preuzeti odgovornost za rezultate, zadovoljstvo klijenata, suradnike i vlastitu obitelj. Demografske promjene stavljaju naglasak na skrb.

Ako je poslodavac u mogućnosti na te zahtjeve odgovoriti fleksibilno, o tome će se pričati i to će mu se isplatiti: na taj se način osigurava lojalnost suradnika, to motivira zaposlenike, veže klijente i privlači pažnju. MAMFORCE, inicijativa Instituta ZAPOSLENA MAMA, odgovara upravo na navedene zahtjeve za većom fleksibilnošću organizacija u prilagodbi radnih uvjeta potrebama zaposlenih. Kroz znanstveno utemeljenu metodologiju pomažemo poslodavcima u razvoju obiteljski osviještene politike ljudskih potencijala koja im pomaže u privlačenju i zadržavanju najboljih talenata. MAMFORCE je znak kvalitete za obiteljski osviještenu politiku upravljanja ljudskim potencijalima.

MAMFORCE simbolizira praktična, poslovno orijentirana rješenja.

Iskoristite ih!

 

Ako želite saznati više informacija o postupku audita, molimo vas da nas kontaktirate.

Prijavi se

 

 

IZAZOVI DANAS

 • Nemogućnost usklađenja privatnog i poslovnog života
 • Nesklad između uvjeta napredovanja i svakodnevnih obiteljskih obaveza
 • Negativan populacijski trend
 • Stereotipi o muškim i ženskim ulogama na poslu i obitelji
 • Nemogućnost zadržavanja talenata
 • Nedostatak žena na pozicijama senior menadžmenta

MOGUĆNOSTI SUTRA

 •  Uspješnije poslovanje
 • Zadržavanje i razvoj najboljih talenata
 •  Smanjeni izostanci
 • Veća uključenost zaposlenih
 • Jasniji uvid u potrebe potrošača
 • Reputacija odgovornosti i jači korporativni brend

  Postani MAMFORCE INSIDER

  Budi na izvoru relevantnih tema iz područja raznolikosti i uključenja, rodnog balansa, razvoja ljudi i organizacije. Ostvari i posebne popuste na naše edukacije!