Industrija IT
Zaposleni 106
VERSO ALTIMA – MAMFORCE Standard u kategoriji LEAD

U Hrvatskoj u Verso Altima grupi zaposleno je 106 djelatnika od čega 74 muškarca i 32 žene. Organizacija svoje djelovanje temelji na 4 stupa rasta: ljudi, kolaboracija, povjerenje i svrha. U tom pogledu organizacijsku klimu karakterizira otvorena komunikacija i kolegijalnost na svim razinama. Aktivno se radi na pružanju podrške ravnoteži privatnog i poslovnog života svih zaposlenih, čime se postiže njihova angažiranost u radu. Organizacija se također ističe podražavajućem menadžmentom koji uživa visoko povjerenje zaposlenih. VERSO je nositelj NAPREDNOG MAMFORCE© STANDARDA, u LEAD kategoriji.

Industrija IT
Zaposleni 106
Izazovi
 • Redovno ispitivanje organizacijskih potencijala
 • Poštivati raspoloživost zaposlenih tijekom godišnjih odmora
 • Voditi računa o jednakosti plaća
 • Provjeravati ravnotežu privatnog i poslovnog života zaposlenih
 • Uvoditi dodatne oblike fleksibilnih radnih aranžmana
 • Istraživati potrebu i proširivati ponudu usluga za zaposlene
 • Daljnji razvoj programa za razvoj karijere
 • Dugoročno povećanje udjela žena na višim upravljačkim razinama
 • Jasnije predstavljanje kriterija za napredovanje

Rezultati

trening-edukacija-46

Organizirana edukacija o zdravlju i ravnoteži body@work sa svim zaposlenima i Uspješno vođenje sastanaka za sve leadere.

strategija-32

Uvedene smjernice Podrške nakon dužeg izbivanja sa posla.

evaluacija-25

Sustavno se obavlja ispitivanje potreba zaposlenih o potrebnim programima podrške.

wellbeing-04

Uveden Program povlastica za zaposlenike – Verso Altima Benefit packages.

Iskustva zaposlenih

  ?>