Industrija Lokalna samouprava
Zaposleni 161
Varaždinska županija – MAMFORCE Standard

Varaždinska županija nalazi se na sjeveru Hrvatske, zauzima 1261 četvorni kilometar prostora i ima približno 160 tisuća stanovnika, koji žive u 300 naselja, 22 općine i šest gradova. Varaždinska županija jedno je od najgušće naseljenih prostora u Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Varaždinu. Na području županije nalazi se 26 zaštićenih područja prirode i 19 područja ekološke mreže, a ta zaštićena područja prirode zauzimaju 17 posto ukupne površine. Uz to, Varaždinska županija je najstarija županija u Hrvatskoj.

Industrija Lokalna samouprava
Zaposleni 161
Izazovi
 • povećanje zadovoljstva i angažiranosti zaposlenih
 • ravnopravne mogućnosti napredovanja bez obzira na roditeljski status
 • poboljšanje politika i procedura u skladu s načelima društveno odgovornog poslovanja
 • uvođenje fleksibilnih oblika rada
 • poboljšanje ravnoteže privatnog i poslovnog života

MAMFORCE partnerstvo

Nakon audita i primjenom akcijskog plana u Varaždinskoj županiji je znatno unaprijeđen  pravni okvir za rodiljni i roditeljski dopust, uz povećanje rodiljnih i roditeljskih naknada. Kroz novi kolektivni ugovor uvedeno je pravo na plaćeni dopust kod bolesti djeteta, sufinancira se boravak u dječjim vrtićima, osigurano je pravo na neplaćeni dopust u trajanju od 30 dana tijekom godine kao i pravo na slobodne dane povodom rođenja djeteta. Svim očevima se daje redovita suglasnost za korištenje roditeljskog dopusta kao i  suglasnost za rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta. Osigurana je i pomoć u pokriću troškova liječenja djece i članova obitelj.

Uz to, u županiji se grade brojni vrtići s produljenim radnim vremenom, a u suradnji s općinama i gradovima županije potiče se i veća pokrivenost jaslicama. Uvedene su isplate pomoći novorođenoj djeci, program stambenog zbrinjavanja koji se izvodi u skladu s demografskim politikama, a često i iznad zakonskog minimuma. Suradnja s MAMFORCE timom osvijestila je i mjere koje je još potrebno uvesti kako bi se postigao napredak u poboljšanju radnog okruženja i u području fleksibilnih aranžmana.

Svjesni smo bili velike ekspertize projektnog partnera Spona Code koji nam je kroz savjetodavni audit analizirao postojeći sustav upravljanja ljudskim potencijalima i predložio promjene koje smanjuju stereotipe o spolnim ulogama i omogućuju ravnotežu privatnog i poslovnog života zaposlenima. Zahvalni smo što smo kroz ovaj projekt napravili analizu te dobili preporuke za unapređenja radnih procesa i produktivnosti, a sve sukladno inovativnoj metodi utemeljenoj na znanstvenim spoznajama. Uz to dobili smo i  uvid u najbolje svjetske, regionalne i hrvatske prakse upravljanja ljudskim potencijalima, koje možemo sukladno mogućnostima uvesti i u svoje poslovanje. Kroz iskustva drugih na području usklađivanja privatnog i profesionalnog života te razvoju željene organizacijske kulture temeljene na obiteljskoj odgovornosti i rodnoj ravnopravnosti i nama je lakše promišljati o odgovornim politikama i benefitima za svoje zaposlenike kako bi im se olakšalo usklađivanje privatnog i profesionalnog života jer zaposleni roditelji trebaju podršku poslodavaca.
Anđelko Stričak, župan Varaždinske županije

Rezultati

ikona

10% bolji inkluzivni lidership

ikona

3% bolja suradnja

Izjave zaposlenih

 

NOSITELJ PROJEKTA
Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
PARTNERI
Hrvatska zajednica županija
Spona Code
Provedbu projekta sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i građanstvo).
Ove su informacije objavljene u okviru EU projekta “Re-kreiraj život i posao za žene i muškarce” uz financijsku potporu Programa Europske unije “Prava, jednakost i građanstvo” (2014-2020). Za sadržaj ove web stranice odgovorna je isključivo tvrtka Spona Code. Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost za način na koji će biti korištene informacije sadržane na ovoj web stranici.

Zanima Vas MAMFORCE Standard? Certificirajte svoje dobre prakse i postanite dio zajednice odgovornih poslodavaca!

 

  Zanima nas:

   Postani MAMFORCE INSIDER

   Budi na izvoru relevantnih tema iz područja raznolikosti i uključenja, rodnog balansa, razvoja ljudi i organizacije. Ostvari i posebne popuste na naše edukacije!