Istekao status
Industrija Javna uprava
Zaposleni 387
MAMFORCE standard u kategoriji BASIC

U Ministarstvu je zaposleno 387 osobe od čega 141 muškaraca i 246 žena. Organizacijsku kulturu tvrtke karakterizira otvorena komunikacija koja podrazumijeva direktnu i podržavajuću komunikacije na svim razinama i u svim smjerovima. Ministarstvo ima jasno definirane politike u vezi ravnopravnosti spolova, te ulaže napore kako bi ona bila uspostavljena te svi imali jednake mogućnosti. Raznim mjerama organizacija svojim zaposlenima osigurava mogućnosti usklađivanja privatnog i poslovnog života. Ministarstvo je nositelj OSNOVNOG MAMFORCE© STANDARDA.

Industrija Javna uprava
Zaposleni 387
Izazovi
  • Razvijanje komunikacijskih vještina rukovoditelje
  • Osiguravanje uvjeta da svi imaju mogućnost odlaska na edukacije
  • Promicanje kulture sustavnog rada na vlastitim kompetencijama
  • Razvijanje kulture podrške i fleksibilnosti
  • Poboljšanje ravnoteže privatnog i poslovnog života
  • Razvijanje odgovornosti prema obitelji i važnosti obiteljskog života
  • Razvijanje kompetencija rukovoditelja
  • Osvještavanje zaposlenih o njihovim mogućnostima za edukacijom
  • Razvijanje talenata
  • Komuniciranje politike o ravnopravnosti spolova