Industrija Energetika
Zaposleni 52
Končar – MAMFORCE standard u kategoriji BASIC

Temeljna djelatnost grupe KONČAR je proizvodnja opreme i postrojenja za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, kao i opreme za primjenu u području transporta i industrije. Končar – Elektroindustrija zapošljava 52 osobe, od čega 77% žena i 23% muškaraca. Kontinuirano usavršavanje zaposlenih i njihov daljnji razvoj je jedan od važnijih strateških ciljeva kompanije koja svoje poslovanje temelji na inovacijama. Kompanija prepoznaje važnost ravnoteže privatnog i poslovnog života za svoje zaposlene, kao i za produktivnost poslovanja te je spremna dalje razvijati način upravljanja sukladno novim pristupima različitosti, uključenja i pravičnosti kojima se potiče inovativnost. Končar – Elektroindustrija, d.d. nositelj je OSNOVNOG MAMFORCE© STANDARDA.

Industrija Energetika
Zaposleni 52
Izazovi
  • Poboljšati internu komunikaciju
  • Poboljšati grupnu koheziju
  • Redovno mjeriti organizacijsku klimu s ciljem povećavanja zadovoljstva zaposlenih
  • Dalje razvijati sustav za upravljanje učinkom uzimajući u obzir kriterij pravičnosti
  • Razvijati prakse podrške ravnoteži privatnog i poslovnog života
  • Uvođenje benefita sukladno potrebama zaposlenih
  • Planirati edukacije uz kriterij pravičnosti

    Zanima nas: