Istekao status
Industrija Telekomunikacije
Zaposleni 5.000
Hrvatski Telekom d.d. – MAMFORCE Standard u kategoriji GROW

Hrvatski Telekom je vodeći davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj koji pruža usluge nepokretne i pokretne telefonije, veleprodajne, internetske i podatkovne usluge. Osnovan je u siječnju 1999. godine. Osnovne djelatnosti Hrvatskog Telekoma d.d. i o njemu ovisnih društava jesu: pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga te projektiranje i izgradnja elektroničkih komunikacijskih mreža na području Republike Hrvatske. Vizija je ostvariti održiv i profitabilan rast kompanije povezujući sve u hrvatskoj s prilikama koje pruža digitalizacija i omogućiti ljudima da svoj život učine boljim.

Industrija Telekomunikacije
Zaposleni 5.000
Izazovi
  • Uvođenje/pridržavanje pravila poslovnog komuniciranja u funkciji balansa poslovnog i privatnog života
  • Osvješćivanje važnosti zdravog življenja putem internih kanala komunikacije
  • Edukacije o upravljanju vremenom i stresom
  • Aktivni doprinos promociji STEM zanimanja za žene unutar i izvan kompanije kao uzor drugima

Rezultati

ikona

38% boljim rezultatom u uspješnom upravljanju talentima u odnosu na tržište

ikona

95% zadovoljstvo i angažiranost zaposlenih

    Postani MAMFORCE INSIDER

    Budi na izvoru relevantnih tema iz područja raznolikosti i uključenja, rodnog balansa, razvoja ljudi i organizacije. Ostvari i posebne popuste na naše edukacije!