Istekao status
Industrija Telekomunikacije
Zaposleni 200
HAKOM – MAMFORCE Standard u kategoriji CHANGE

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti je nacionalno regulatorno tijelo za obavljanje regulatornih i drugih djelatnosti u području elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga. Sjedište je u Zagrebu, a djelokrug djelovanja definiran je Zakonom o elektroničkim komunikacijama koji je stupio na snagu 2008. godine te posebnim zakonom kojim se regulira područje poštanskih usluga. HAKOM je neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima. Misija je regulacija tržišta elektroničkih komunikacija kao i poštanskih te željezničkih usluga u interesu potrošača, tj. korisnika usluga. Temeljne vrijednosti su transparentnost, neovisnost i pouzdanost.

Industrija Telekomunikacije
Zaposleni 200
Izazovi
 • Uvođenje mentorskog programa
 • Lidership program za različite razine upravljanja
 • Aktivno praćenje dostupnih indikatora s ciljem razvoja mjera usklađenja privatnog i poslovnog života
 • Razvijanje i daljnje njegovanje organizacijske kulture koja promovira važnost ravnoteže poslovnog i privatnog života

Rezultati

ikona

85% zaposlenih ocjenjuje svoj menadžment podržavajućim

ikona
     • 90% zaposlenih ima pozitivnu percepciju ravnoteže između privatnog i poslovnog života

Iskustva zaposlenih

  Postani MAMFORCE INSIDER

  Budi na izvoru relevantnih tema iz područja raznolikosti i uključenja, rodnog balansa, razvoja ljudi i organizacije. Ostvari i posebne popuste na naše edukacije!