Vijeće EU odobrilo direktivu: rodna ravnoteža u upravnim odborima mora biti pravilo!

Najmanje 40% neizvršnih direktorskih pozicija u upravnim odborima trebaju zauzimati pripadnici podzastupljenog spola do 2026. godine

Vijeće Europske unije jučer je dalo konačno zeleno svjetlo za promicanje uravnoteženije zastupljenosti spolova u upravama izlistanih tvrtki.

 

Marian Jurečka

Nova pravila pomoći će ukloniti prepreke s kojima se žene često susreću u karijeri. Također vjerujem da bi tvrtke imale koristi od toga da žene ostvare svoj potencijal na pozicijama odlučivanja. Pozitivan učinak mjera sigurno će se prenijeti na sve razine nacionalnih gospodarstava.

Marian Jurečka, potpredsjednik vlade i ministar rada i socijalnih pitanja Češke

 

 

Direktiva, koja će se morati prenijeti u nacionalno zakonodavstvo, propisuje da bi najmanje 40% neizvršnih direktorskih pozicija u izlistanim tvrtkama trebali zauzimati pripadnici podzastupljenog spola do 2026. godine. Ako države članice odluče primijeniti nova pravila i za izvršne i za neizvršne direktore, cilj bi bio 33% svih direktorskih pozicija do 2026. godine.

Srž direktive propisuje da će izlistane tvrtke koje ne postignu ciljeve morati prilagoditi svoj selekcijski postupak. Morat će uspostaviti poštene i transparentne procedure odabira i imenovanja, temeljene na usporednoj procjeni različitih kandidata na temelju jasnih i neutralno formuliranih kriterija. Kada tvrtke moraju birati između jednako kvalificiranih kandidata, trebale bi dati prednost kandidatu podzastupljenog spola.

 

Izvješćivanje i moguće nacionalne prilagodbe

Zemlja koja se ili približila postizanju ciljeva ili je uspostavila jednako učinkovito zakonodavstvo prije nego što je direktiva stupila na snagu, može suspendirati zahtjeve direktive koji se odnose na postupak imenovanja ili odabira.

Jednom godišnje tvrtke moraju dostaviti informacije o zastupljenosti spolova u svojim upravnim odborima i mjerama koje poduzimaju kako bi postigle cilj od 33% ili 40%. Države članice objavljivat će popis tvrtki koje su postigle ciljeve direktive, također na godišnjoj razini.

 

Pozadina i sljedeći koraci

Jednakost tretmana i mogućnosti između žena i muškaraca jedno je od načela utvrđenih u Ugovorima EU, kao i u Europskom stupu socijalnih prava, manifestu koji su proglasili Vijeće, Europski parlament i Europska komisija 2017. godine.

Vijeće za zapošljavanje i socijalna pitanja zapečatilo je svoje stajalište o novom zakonu 14. ožujka 2022. godine. Dana 7. lipnja predstavnici Vijeća i Europski parlament zaključili su pregovore o kompromisnom tekstu koji sada službeno usvajaju su-zakonodavci.

Države članice imaju dvije godine nakon stupanja na snagu direktive da usvoje potrebne nacionalne mjere. Direktiva će stupiti na snagu 20. dana od objave u Službenom listu Europske unije. Direktivu još treba usvojiti Europski parlament.

Izvor teksta: Vijeće Europske unije

Women on board

Tvrtke koje su uvele MAMFORCE standard dobro su pripremljene za novu direktivu. Podržavamo ih u razvoju kulture podrške, inicijativa za ravnotežu između poslovnog i privatnog života i ženskih talenata spremnih za vrhunske poslove.

– Diana Kobas Dešković, MAMFORCE CEO

 

 

 

Postanite i vi lideri promjene! Javite nam se s povjerenjem i doznajte kako postati dio MAMFORCE zajednice odgovornih poslodavaca!

 

      Postani MAMFORCE INSIDER

      Budi na izvoru relevantnih tema iz područja raznolikosti i uključenja, rodnog balansa, razvoja ljudi i organizacije. Ostvari i posebne popuste na naše edukacije!