27. velj. 2019.

Nova direktiva Europskog parlamenta

Kako bi se potaknulo veće zapošljavanje žena i podržao razvoj ženskih karijera koji je često onemogućen zbog nemogućnosti usklađenje poslovnih i privatnih obaveza donesena je nova Direktiva Europskog parlamenta i vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika. Nova direktiva proširuje postojeća i uvodi nova prava za žene i muškarce, čime se potiču jednako postupanje i mogućnosti na tržištu rada.

Rodno uvjetovane razlike na tržištu rada najviše osjećaju roditelji i skrbnici. Žene puno češće od muškaraca preuzimaju ulogu neformalnih skrbnika za starije ili funkcionalno ovisne članove obitelji uslijed čega češće rade u nepunom radnom vremenu ili imaju kraći radni vijek.

Takve okolnosti znatno pridonose rodno uvjetovanim razlikama u plaćama, koje se tijekom radnog vijeka pretaču u rodno uvjetovane razlike u mirovinama što povećava rizik od siromaštva žena i njihove socijalne isključenosti u starijoj dobi.

Jedan od glavnih uzroka tog problema neodgovarajuća je politika u području ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Pokazalo se da se lošija stopa zaposlenosti žena pogoršava zbog dopusta koji su neujednačeno osmišljeni u pogledu roda, nedostatnih poticaja muškarcima za korištenje dopusta radi skrbi o djeci i/ili funkcionalno ovisnim članovima obitelji, ograničenih mogućnosti korištenja fleksibilnih radnih uvjeta, nedostatnih usluga formalne skrbi i negativnim ekonomskim čimbenicima.

Konkretni ciljevi ove Direktive su:

1. Poboljšati pristup mogućnostima povećanja ravnoteže između poslovnog i privatnog života, kao što su dopust i fleksibilni radni uvjeti.

2. Povećati opseg korištenja dopusta za obitelj i fleksibilnih radnih uvjeta.

 

Nove mjere koje podupiru ravnotežu između privatnog i poslovnog života roditelja i/ili skrbnika uključuju:

1. Mjere za olakšavanje izvršenja postojećeg zakonodavstva vezanog uz rodiljni dopust uključujući olakšalo prelaženje s rodiljnog dopusta natrag na posao (npr. mjesto za dojenje i stanke).

2. Uvođenje očinskog dopusta – deset slobodnih radnih dana vezanih za rođenje djeteta uz financijsku naknadu koja je barem na razini primanja tijekom bolovanja.

3. Izmjena postojećeg roditeljskog dopusta:

a) pravo na fleksibilno korištenje dopusta (npr. uzimanje dopusta u više dijelova ili u obliku nepunog radnog vremena)

b) najmanje četiri mjeseca roditeljskog dopusta koji nije prenosiv među roditeljima

c) financijska naknada za četiri mjeseca roditeljskog dopusta koja je barem na razini naknade tijekom bolovanja

4. Uvođenje 5 slobodnih radnih dana za skrbnike uz naknadu koja je barem na razini plaće tijekom bolovanja.

5. Uvođenje prava korištenja fleksibilnih radnih aranžmana za roditelje djece mlađe od 12 i skrbnike: fleksibilne radne sate, radni raspored ili mjesto rada, uz suglasnost poslodavca.

Direktiva u Hrvatskoj za odgovornije očinstvo

Uvođenje ovih mjera donijet će novosti i u hrvatsko zakonodavstvo. Očevi će po prvi put imati pravo na očinski dopust od barem deset radnih dana, a i muškarci i žene moći će uzeti slobodno vrijeme da se brinu o bolesnim članovima svoje obitelji. Ove mjere će omogućiti očevima bolje emocionalno povezivanje sa svojim djetetom od najranije dobi te će pridonijeti ravnopravnijoj raspodjeli roditeljskih i skrbničkih obaveza čime će se ženama osloboditi vrijeme za veću uključenost u tržište rada.

Nadalje, povećat će se broj mjeseci neprenosivog roditeljskog dopusta na četiri mjeseca u odnosu na dosadašnja dva. Također, plaća za vrijeme četiri mjeseca roditeljskog dopusta bit će barem na razini plaće tijekom bolovanja. Obje mjere bi trebale potaknuti očeve na veće korištenje roditeljskog dopusta i u dužem trajanju s obzirom da im primanja neće biti izrazito smanjena kao tijekom primanja roditeljske naknade temeljem važećeg Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Posljedično, uslijed veće uključenosti očeva možemo očekivati veću zaposlenost, plaće i napredak ženskih karijera. Time se utječe na smanjenje rodnih razlika u plaćama i mirovinama te se smanjuje rizik siromaštva za žene. Veća mogućnost razvoja ženskih karijera će pozitivno utjecati i na ekonomiju zbog veće baze talenata s različitim vještinama na tržištu rada, dok će smanjenje stope nezaposlenosti rezultirati većim poreznim prihodima.

Uvođenje prava na fleksibilne radne uvjete za roditelje i skrbnike poboljšava ravnotežu poslovnog i privatnog života te omogućava poslodavcima da efikasnije privuku i zadrže zaposlenike. Očekuje se da će smanjene stope izostanaka i povećana motivacija zaposlenih pozitivno utjecati na produktivnost kompanija.

    Postani MAMFORCE INSIDER

    Budi na izvoru relevantnih tema iz područja raznolikosti i uključenja, rodnog balansa, razvoja ljudi i organizacije. Ostvari i posebne popuste na naše edukacije!