01. lis. 2020.

Kanal RI – Predstavljanje projekta Re-kreiraj život i posao u Rijeci

Dnevnik Kanala RI, 29. rujna 2020.