Modul 1

Utišavanje internih kritičara kako bi mogli raditi i misliti veliko
Modul 1
Prezentacija predavanja
Radni materijali 1
Radni materijali 2
Dodatni materijali za čitanje 1
Dodatni materijali za čitanje 2
1. DIO UVOD
1. DIO
2. DIO
3. DIO
SNIMKA SUSRETA