Zagrebačka banka d.d.

 

U Zagrebačkoj banci zaposleno je 4017 osoba od čega 975 zaposlenika i 3042 zaposlenica, što predstavlja udio žena od 75%, a na rukovoditeljskim pozicijama 64%. Redovnim istraživanjem zadovoljstva i angažiranosti zaposlenih kompanija prati potrebe zaposlenih, temeljem čega redovito uvodi nove mjere za poboljšanje. Redovnim ulaganjem u edukacije osigurava se osobni i profesionalni razvoj zaposlenih, uz poseban program prepoznavanja ključnih talenata koji su uključeni u razne aktivnosti s ciljem razvoja njihovog stručnog ili leadership potencijala, pri čemu se naglasak stavlja na osiguravanje rodne ravnopravnosti. Organizacijsku kulturu karakterizira poticajna atmosfera za rast i razvoj unutar organizacije, visoka razina kolegijalne podrške, te ulaganje napora u podizanje svijesti o poštivanju različitosti i rodnoj ravnopravnosti.

ISTAKNUTE MJERE OBITELJSKI ODGOVORNE I RODNO OSVIJEŠTENE POLITIKE:

  • Redovno praćenje angažiranosti i zadovoljstva zaposlenih
  • Vizija i svrha poslovanja su jasno prezentirani direktnim i indirektnim kanalima komunikacije
  • Skrb o zdravlju zaposlenih – sistematski pregledi, zdravstvene usluge, interne kampanje i zdravstvene edukacije
  • Program prepoznavanja i razvoja talenata
  • Sustavno održavanje edukacija za profesionalno usavršavanja zaposlenih i menadžera
  • Gender Balance Dashboard – sustav mjerenja i izvještavanja kako bi se prepoznale potencijalne nepovoljne situacije vezane uz rodnu ravnopravnost
  • Gender Diversity Manager - rad na aktivnom promicanju jednakosti spolova
  • Ženski lidership program "Inclusion at Work" na nivou Unicreditgroup

 

     

 

 

Ponosni smo da je Zagrebačka banka već godinama među najpoželjnijim poslodavcima u zemlji. Razlog tome zasigurno leži i u činjenici da smo posvećeni ulaganju u razvoj naših zaposlenih, omogućavanju fleksibilnog radnog vremena, a time i uravnoteženosti između privatnog i poslovnog života. Također, punu pažnju posvećujemo promicanju jednakosti među spolovima u svim aspektima i zato smo zadovoljni da na rukovodećim pozicijama imamo čak 62 posto žena, a u visokom menadžmentu taj je postotak jednako podijeljen između žena i muškaraca. Uz programe Grupe UniCredit koji primiču ravnopravnost te uravnoteženost između privatnog i poslovnog života, MAMFORCE standard sigurno je još jedna potvrda naše posvećenosti stvaranju što ugodnije poslovne i privatne svakodnevice našim zaposlenima te razvoju zajednice u kojoj živimo.

Biljana Ljuban, direktorica Upravljanja ljudskim resursom Zagrebačke banke