VIZIJA, SVRHA, VRIJEDNOSTI

VIZIJA

  • Promijeniti način rada. Poboljšati kvalitetu života.

SVRHA POSTOJANJA

  • Učiniti organizacije efikasnijima, zaposlenike sretnijima te poticati napredak ženskih talenata. 

VRIJEDNOSTI

  • Predanost napretku/unapređenju/poboljšanju: MAMFORCE njeguje growth mindset koji prioritizira razvoj i izgradnju kapaciteta naših klijenata. Cijenimo težak rad, ali nismo perfekcionisti; razumijemo da su neke promjene teže od drugih. Uz posvećenost i fokus na kontinuirani napredak ništa nije nemoguće.

  • Inspiracija koja potiče na akciju: Naš cilj je poticati razvoj na značajan način za raznolikije, inkluzivnije i pravičnije kompanije. Naše metode nude mjerljive ciljeve te nudimo potrebne alate da bi ih se postiglo. Pružajući svakom klijentu uvid, jasne podatke i strategije kako napraviti tu promjenu, zajedno stvaramo dugoročni učinak.

  • Vrednovanje raznolikosti: Raznolikost nas čini pametnijima, a inkluzivnost nas čini bogatijima, u svakom smislu. Raznolikost i inkluzivnost nisu samo stvar odgovornosti, već su nužne za poslovanje. Radeći s našim klijentima prema prepoznavanju vrijednosti raznolikosti i inkluzivnosti, pomažemo im kreirati učinkovite timove i graditi podržavajuće organizacijske kulture.

  • Argumentirani izazov: Aktivno slušamo i kreiramo po mjeri izrađene strategije koristeći pristup utemeljen na dokazima s iscrpnom kvantitativnom i kvalitativnom analizom podataka. Podaci kompanije služe kao najbolje ogledalo i argument za izazov duboko usađenih obrasca rada kako bi se napredovalo prema inkluzivnosti.

  • Utjecaj: Radimo s našim klijentima kako bi stvorili značajne organizacijske promjene te u cijelosti prihvatili raznolikost – rezultati naših usluga su sveobuhvatni i mjerljivi. Utjecaj pozitivnih promjena odražava se u poboljšanju blagostanja zaposlenika naših klijenata kao i njihovog profita. Organizacijske promjene koje mi uvodimo služe kao primjer najboljih praksi koje pokreću lančanu reakciju za cijelo društvo. Na taj način kreiramo dugotrajni utjecaj ne samo za našu bazu klijenata kroz mijenjanje kulturalnih normi, stavova i duboko ukorijenjenih stereotipa.