VIZIJA, SVRHA, VRIJEDNOSTI

VIZIJA

  • Promijeniti način rada. Poboljšati kvalitetu života.

SVRHA POSTOJANJA

  • Učiniti organizacije efikasnijima, zaposlenike sretnijima te poticati napredak ženskih talenata. 

VRIJEDNOSTI

  • Inspiracija koja potiče na akciju.
  • Otvorena, podržavajuća komunikacija uz uvažavanje različitosti
  • Argumentirani izazov.
  • Predanost ostvarenju jedinstvene svrhe
  • Utjecaj na promjenu