Verso Altima Group

U Hrvatskoj u Verso Altima grupi zaposleno je 106 djelatnika od čega 74 muškarca i 32 žene. Organizacija svoje djelovanje temelji na 4 stupa rasta: ljudi, kolaboracija, povjerenje i svrha. U tom pogledu organizacijsku klimu karakterizira otvorena komunikacija i kolegijalnost na svim razinama. Aktivno se radi na pružanju podrške ravnoteži privatnog i poslovnog života svih zaposlenih, čime se postiže njihova angažiranost u radu. Organizacija se također ističe podržavajućim menadžmentom koji uživa visoko povjerenje zaposlenih.

 

      

 


ISTAKNUTE MJERE OBITELJSKI ODGOVORNE I RODNO OSVIJEŠTENE POLITIKE: 

  • redovno praćenje zadovoljstva i angažiranosti zaposlenih
  • osiguravanje poticajnog radnog okruženja
  • podupiranje otvorene komunikacije i razvoja komunikacijskih vještina
  • provođenje jasnog i transparentnog sustava procjene radnog učinka
  • osiguravanje više oblika fleksibilnih radnih aranžmana
  • uvođenje novozaposlenih kroz službeni orijentacijski program
  • osiguravanje sustavnog razvoja zaposlenih i menadžera

 

 

 

 

    
 

ISKUSTVA ZAPOSLENIH