Uključenost žena u lokalnu i regionalnu politiku je ključna tema

Problem sustava, nasilje nad ženama, konzervativno društvo i stereotipi samo su neki od pojmova o kojima se raspravljalo na panel raspravi o uključenosti žena u lokalnu i regionalnu politiku.

Rijeka, 27. siječnja 2017. - U okviru dvodnevnog okupljanja žena u lokalnoj i regionalnoj politici koje je organizirala Hrvatska zajednica županija uz uz potporu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske Višnje Ljubičić, a u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, Udrugom gradova i Udrugom općina, održana je panel rasprava o uključenosti žena u lokalnu i regionalnu politiku. Fokus je stavljen na nekoliko ključnih tema o ovoj problematici - zastupljenost žena u lokalnoj i regionalnoj politici, problem sustava, nasilje nad ženama, konzervativno društvo i stereotipi samo su neki od pojmova.

Dijana Kobas Dešković je sudionice inicijative za više žena u lokalnoj i regionalnoj politici upoznala s MAMFORCE konceptom i održala predavanje IGRATI VELIKO.

„Uzme li se u obzir i činjenica da danas s fakulteta izlazi 60 posto žena u odnosu na 40 posto muškaraca, a da su na vodećim pozicijama u politici i gospodarstvu uglavnom muškarci jasno je da je dio postojećih talenata nedovoljno iskorišten. To je već alarm za uzbunu. Upravo zbog toga aktivno radim sa ženama kroz lidership program IGRATI VELIKO s kojim ćemo vjerujem, u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, doprinijeti i većem angažmanu te zastupljenosti žena u politici“, izjavila je Dijana Kobas Dešković.

Više informacija dostupno je OVDJE.