Predstavljena nova inicijativa Europske komisije u području ravnoteže poslovnog i privatnog života

Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti i Hrvatska udruga poslodavaca dobili MAMFORCE Standard za obiteljski i rodno odgovornu politiku upravljanja u okviru EU financiranog projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje privatnog i poslovnog života“ .

Zagreb, 10. svibnja 2017. – Povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji predstavljen je najnoviji prijedlog zakonodavnih i nezakonodavnih inicijativa Europske komisije donešenih s ciljem lakšeg usklađenja privatnog i poslovnog života. Tom prigodom predstavljeni su i novi nositelji osnovnog MAMFORCE© Standarda koji se dodjeljuju u sklopu EU financiranog projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje privatnog i poslovnog života“ - Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti i Hrvatska udruga poslodavaca.

Priznanja su uručile nositeljica projekta, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić i Dijana Kobas Dešković, autorica metode procjene MAMFORCE©. Dodjeli je prisustvovala i državna tajnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava Katarina Ivanković Knežević.

Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova tom prigodom je izjavila: „"MAMFORCE certifikatu je prethodilo višemjesečno ispitivanje nekoliko važnih točaka kako za zaposlenike/ice tako i za kompaniju – nije lako zadovoljiti sve kriterije, ali HAKOM, HBOR i HUP pokazali su posebnu spremnost za odgovorno upravljanje, podršku i fleksibilnost u usklađivanju privatnih i poslovnih obaveza svojih zaposlenica/ka kao i odgovornost prema obitelji i obiteljskim obavezama. Napredak se oslanja na bogatstvo različitosti, a to uključuje i sudjelovanje žena, njihovog potencijala, njihovog znanja i vještina na svim razinama. Ustaljena percepcija uloga u privatnom i poslovnom svijetu nije održiva, stoga je ravnopravnija raspodjela obaveza vezanih uz obitelj i posao naša zajednička odgovornost."

Voditeljica projekta MAMFORCE© mr.sc. Dijana Kobas Dešković upoznala je prisutne s najnovijim prijedlogom inicijativa Europske komisije donešenih s ciljem lakšeg usklađenja privatnog i poslovnog života žena i muškaraca. Među najvažnijim mjerama je uvođenje mogućnost fleksibilnog korištenja roditeljskog dopusta do dvanaeste godine života djeteta (nepuno radno vrijeme ili u dijelovima) te omogućavanje očevima preuzimanja roditeljskih i skrbničkih obveza. Uvodi se pravo očeva na desetodnevni dopust za rođenje djeteta. Prijedlog predviđa da se postojeće pravo na četiri mjeseca roditeljskog dopusta može iskoristiti sve dok dijete ne navrši dvanaestu godinu. Roditeljski dopust postaje zasebno i majčinsko i očinsko pravo, bez mogućnosti prijenosa korištenja četiri mjeseca na drugog roditelja što je snažan poticaj očevima da iskoriste taj dopust. Razmišljalo se i o potrebi skrbi za članove obitelji te se prvi puta predlaže pravo na pet dana dopusta godišnje za skrbnike u slučaju bolesti izravnog srodnika, plaćeni barem na razini plaće tijekom bolovanja. Uz to, roditeljima djece u dobi do dvanaest godina i skrbnicima omogućava se pravo da zahtijevaju fleksibilne uvjete rada koji prema brojnim znanstvenim istraživanjima i praktičnim iskustvima značajno olakšavaju mogućnost usklađenja privatnih i poslovnih obaveza.

„Obzirom da smo kroz inicijativu MAMFORCE usmjereni na razvoj mjera koje olakšavaju usklađenje privatnog i poslovnog života pozdravljamo inicijativu Europske komisije koja će utjecati na ubrzanje promjene postojećih, za sada ograničavajućih zakona i u Hrvatskoj. Iako se tržište rada uslijed digitalne transformacije potpuno promijenilo, zakoni i kultura poslovanja su ostali na nivou devedesetih godina. Nužna nam je promjena te se nadamo da će inicijativa naići na pozitivan odaziv u ključnim institucijama u Bruxellesu i Zagrebu.“ - istaknula je Dijana.

Uz zakonodavne, predložen je i niz nezakonodavnih aktivnosti kao podrška provedbi te promjeni nacionalnih i organizacijskih kultura koje su među značajnijim barijerama uspješne implementacije.

Nezakonodavne inicijative podrške implementaciji direktive svrstane su u tri glavne skupine prema ciljevima koji se žele postići :

1. Poboljšanje postojećih i uvođenje novih oblika roditeljskog dopusta te omogućavanje fleksibilnih radnih aranžmana podržat će se kroz – monitoriranje implementacije EU legislative, zatim uz financijsku podršku, posebne studije i edukacije; financiranje novih pilot shema poslodavaca za razvoj inovativnih radnih aranžmana kao npr. obiteljski dopusti i fleksibilni radni aranžmani; razmjenu najboljih praksi uključujući inicijative certifikacije poslodavaca za dobre prakse, programe polaganog prelaska s rodiljnog dopusta u radni odnos, omogućavanje mjesta za dojenje na radnom mjestu i sl.;
2. Poboljšanje kvalitete, financijske dostupnosti i mogućnost pristupa uslugama čuvanja djece i dugoročne skrbi podržat će se uz osiguranje financiranja potrebne infrastrukture kroz Europski fond za strateške investicije (EFSI) uključujući javno-privatna partnerstva;
3. Nužnost uvođenja ekonomskih olakšica za roditelje i skrbnike podržava se analizom postojećih prepreka poreznih sustava zemalja članica i predlaganje odgovarajućih oblika poreznih olakšica za roditelje i skrbnike. Važna je i razmjena najboljih praksi s posebnim naglaskom na porezno rasterećenje drugog prihoda u obitelji.

Cijelo izvješće dostupno je na linku:Predstavljena nova inicijativa EK u području ravnoteže poslovnog i privatnog života.pdf