POSTUPAK PROCJENE

Tvrtke koje ostvaruju pravo na MAMFORCE COMPANY® Standard prolaze kroz neovisni postupak procjene uz korištenje znanstveno utemeljene metode koja je razvijena u suradnji s vodećim akademskim i međunarodnim institucijama.

Procjenjuju se postojeće politike upravljanja i radne prakse kako bi se dobili mjerljivi pokazatelji sustava upravljanja u odnosu na tržište (relativni standard) i najbolje moguće prakse (apsolutni standard). Temeljem uvida u sve izvore informiranja, podaci se analiziraju i ocjenjuju u odnosu na apsolutni i relativni standard. Certifikacijski tim izrađuje izvještaj s prijedlozima konkretnih mjera za poboljšanje postojećih politika. Provodi se strateška radionica s menadžmentom na kojoj se definiraju ciljevi i težišta razvoja za buduće razdoblje u skladu sa strategijom poslovanja kompanije iz čega proizlazi konkretan akcijski plan poboljšanja politika i uvjeta rada u domeni odgovornosti prema obitelji i rodnoj jednakosti. Time se stječe pravo na tzv. OSNOVNI MAMFORCE COMPANY® Standard, a kroz provedbu dogovorenih politika i mjera kreira se ukupno zdravija korporativna klima koja vodi k boljem poslovnom rezultatu.

Prva faza procjene koja vodi do osnovnog Standarda traje tri do šest mjeseci.

Kroz slijedećih šest do dvanaest mjeseci organizacija implementira dogovorene politike i mjere koje podliježu ponovnoj provjeri kako bi se ostvarilo pravo na puni MAMFORCE COMPANY® standard u jednoj od tri kategorije:

 

MAMFORCE CHANGE – označava kompanije koje su spremne razviti obiteljsku odgovornost i rodnu jednakost. 

MAMFORCE GROW – označava kompanije koje su već postigle određene ciljeve i koje su posvećene daljnjem napretku u ključnim područjima obiteljske odgovornosti i rodne jednakosti. To su kompanije koje su razvile ciljane programe s kojima kontinuirano rade na osvještavanju obiteljske odgovornosti i važnosti rodne jednakosti pri kreiranju politika zapošljavanja, razvoja i promocije, odnosno općenito upravljanja. Posvećene su daljnjem razvoju akcijskih planova i konkretnih mjera koje im donose poslovne benefite.

MAMFORCE LEAD – označava kompanije koje su nadogradile već postojeće prakse upravljanja ljudskim potencijalima u ključnim područjima, implementirale ciljane programe i već imaju mjerljive pokazatelje provedenih mjera. Razvijena je kultura međusobne podrške i uključenja koja podrazumijeva osjetljivost za specifične potrebe i različitosti. Mogućnost zapošljavanja i napredovanja je bazirana na principu jednakih mogućnosti, što se reflektira i na svim nivoima menadžmenta kroz ujednačenu rodnu strukturu. Jednakost plaća za iste pozicije je standard poslovanja. To su kompanije koje već kapitaliziraju na benefitima odgovorne obiteljske politike i rodne ravnopravnosti.