Posao i obitelj

Dodana vrijednost za sve

Motivirani i angažirani zaposlenici čine razliku. Postižu bolje radne rezultate, pomažu sniziti troškove, doprinose povećanju produktivnosti i povezivanju s klijentima/kupcima. Ukratko: kompaniji donose konkurentne prednosti.

Motivacija zaposlenika ovisi u velikoj mjeri o tome koliko je poslodavac u stanju fleksibilno odgovoriti na njihove potrebe. Potreba koja već danas ima središnje značenje, a u budućnosti će sigurno biti još izraženija, je usklađivanje posla i obitelji.

MAMFORCE pomaže u razvoju politika upravljanja koje su podržavajuće za razvoj kulture obiteljske odgovornosti i rodne jednakosti.

Manjak kvalificirane radne snage čini stručno osoblje sve vrjednijim. No visokokvalificirane žene ne žele birati između karijere i majčinstva. Očevi žele aktivno sudjelovati u odgoju svoje djece. Rukovoditelji žele preuzeti odgovornost za rezultate, zadovoljstvo klijenata, suradnike i vlastitu obitelj. Demografske promjene stavljaju naglasak na skrb.

Ako je poslodavac u mogućnosti na te zahtjeve odgovoriti fleksibilno, o tome će se pričati i to će mu se isplatiti: na taj se način osigurava lojalnost suradnika, to motivira zaposlenike, veže klijente i privlači pažnju. MAMFORCE, inicijativa Instituta ZAPOSLENA MAMA, odgovara upravo na navedene zahtjeve za većom fleksibilnošću organizacija u prilagodbi radnih uvjeta potrebama zaposlenih. Kroz znanstveno utemeljenu metodologiju pomažemo poslodavcima u razvoju obiteljski osviještene politike ljudskih potencijala koja im pomaže u privlačenju i zadržavanju najboljih talenata. MAMFORCE je znak kvalitete za obiteljski osviještenu politiku upravljanja ljudskim potencijalima.

MAMFORCE simbolizira praktična, poslovno orijentirana rješenja.

Iskoristite ih!