Djeca i mladi za otklanjanje stereotipa o muškarcima i ženama

Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama nositelj je projekta #MIMOŽEMOJEDNAKO koji je sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Cilj projekta #MI MOŽEMO JEDNAKO – Djeca i mladi za otklanjanje stereotipa o u muškarcima i ženama je povećati svijest o rodnoj ravnopravnosti, spolnim stereotipima i rodnoj diskriminaciji kod učenika i srednjih škola te njihovih učitelja i nastavnika.

Rodni stereotipi se perpetuiraju, prenose na nove generacije i tako utječu na dječake i djevojčice u različitim sferama života, tokom cijelog života. Upravo zato ovaj projekt, s partnerima Hrvatskom zajednicom županija, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu i SŠ Stjepana Sulimanca u Pitomači, želi utjecati na učenike osnovne i srednje škole, ali i na njihove učitelje i nastavnike osvještavanjem, informiranjem i edukacijom kako bismo stvorili bolje, ravnopravnije društvo za sve.

Projekt je prvi korak i ohrabrenje široj zajednici da se prihvate ciljevi i misija školskih institucija po pitanju rodno osviještene politike i tako se osigura bolja budućnost za sve.

„Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Instituta za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“