Opis projekta

Ukorijenjene društvene uloge očekuju od majki da se primarno skrbe o djeci te ujedno obeshrabruju očeve od preuzimanja aktivnije roditeljske uloge prepuštajući tako ove odgovornosti ženama. Ujedno, poslodavci latentno roditeljstvo doživljavaju kao prijetnju uslijed čega zapošljavaju više mladih muškarca kojima ujedno omogućuju i veći broj promocija.  Izazovi s kojima se nose mladi ljudi i poslodavci su izraženiji u županijama u odnosu na Grad Zagreb.

Projekt Re-kreiraj posao i život, bavi se osvještavanjem problema s kojim se nose mladi ljudi pri zaposlenju i podizanju obitelji i uvođenjem novih poslovnih praksi koje omogućuju uravnoteženu roditeljsku odgovornost te samim time i izjednačene šanse pri zaposlenju i na radnom mjestu. Kako bi se sveobuhvatno odgovorilo na postojeće izazove istražit će se i promijeniti radne prakse, provest će se edukacija zaposlenih, poslodavaca i predstavnika lokalne/regionalne vlasti.

Provedbu projekta sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, Jednakost, Građanstvo). Koordinator projekta je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a partneri su Spona Code i Hrvatska zajednica županija.

Vrijednost projekta je 324,518.06 EUR, a Europska komisija sudjeluje sa 241,675.13 EUR.

Ovim projektom želimo:

  • povećati svijest i utjecati na neravnopravnu raspodjelu uloga i odgovornosti unutar obitelji ·
  • poboljšati  položaj zaposlenih majki na radnom mjestu
  • smanjiti spolne stereotipe i nesvjesnu pristranost poslodavaca, zaposlenih i predstavnika regionalnih/lokalnih vlasti     
  • poboljšati informiranost zaposlenih majki i očeva o pravima tijekom roditeljskog dopusta te im osvijestiti mogućnosti fleksibilnih radnih aranžmana

 

Kako bi postigli ciljeve projekta organizirat ćemo javna događanja u Puli, Rijeci, Osijeku, Splitu i Varaždinu, provesti MAMFORCE audit u 20 organizacija te provesti radionice za poslodavce i zaposlenike.

U svrhu postizanja uključivog i rodno balansiranog radnog okruženja, u sklopu projekta provest će se audit u tvrtkama. Kroz audit će se identificirati postojeće pristrane prakse, uvesti organizacijske promjene i prakse koje omogućuju ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Tvrtke s najboljim praksama dobit će priznanje u obliku MAMFORCE certifikata kao znaka kvalitete za organizacije koje su prijatelji obitelji i žena.

S ciljem što boljeg uvida u izazove mladih roditelja i pronalaženje načine rješavanja provest će se dva istraživanja. Jedno s ciljem dobivanja boljeg uvida u položaj zaposlenih majki i trudnica na lokalnoj i regionalnoj razini, koje  će se provoditi u četiri županije: Šibensko-kninskoj, Krapinsko-zagorskoj, Koprivničko-križevačkoj i Zagrebačkoj.

Cilj drugog istraživanja naziva „Roditeljstvo i karijera“ je dobiti  bolji uvid u postojeće izazove usklađenja roditeljske i radne uloge zaposlenih roditelja.

Trajanje projekta je dvije godine, a započeo je 1. lipnja 2020. godine.