Želite li sretnije zaposlenike i bolje poslovne rezultate?

Mala ste ili srednja tvrtka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj?

 

Prijavite se za sudjelovanje u procjeni upravljanja ljudskim potencijalima kojim ostvarujete MAMFORCE standard za poslodavce, obitelji i žene, u okviru projekta Odgovorni poslodavci za odgovorno roditeljstvo 2.0. koji se provodi uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Postanite i

Vi dio sve većeg društva MAMFORCE organizacija!


 

 

 

Brojne su poteškoće na koje roditelji, a posebice majke, nailaze na radnom mjestu. Od muškaraca se traži veća posvećenost karijeri, dok na žene, uz posao, u mnogim slučajevima pada i veći dio brige o obitelji. Nerazumijevanje za privatne obaveze i neprilagodljivost sustava dovode žene u poziciju da moraju birati između majčinstva i karijere, dok su muškarci prikraćeni za radost provođenja vremena s djecom i obitelji. Istraživanja pokazuju kako su s takvim stavom na gubitku:

  • Poslodavci jer zbog krutog odnosa prema zaposlenicima ne dobivaju ono najbolje od njih, 
    što dovodi do pada produktivnosti, a time i konkurentnosti


  • Zaposleni s vremenom postaju nezadovoljni zbog nemogućnosti profesionalnog razvoja, 
    a često i osobnog ostvarenja u njima važnim životnim ulogama


  • Šira zajednica jer bilježimo sve niže stope nataliteta, što dovodi u pitanje 
    dugoročnu održivost državnog sustava

 

MAMFORCE utječe na pozitivne promjene u radnom okruženju

Mijenjamo uobičajene obrasce ponašanja unutar tvrtki s ciljem da svi budu zadovoljniji i, u konačnici, produktivniji. Put do toga vodi kroz osvještavanje skrivenih prepreka i duboko ukorijenjenih uvjerenja koja izazivaju stereotipna očekivanja i nejednakost te ujedno sprečavaju ostvarenje boljih rezultata poslovanja.

MAMFORCE metoda predstavlja inovativni model promjene upravljanja ljudima kroz neovisni postupak procjene. Postupak se temelji na metodama razvijenim u skladu sa znanstvenim spoznajama i preporukama međunarodnih institucija, čiji je cilj uklanjanje nevidljivih prepreka, osvještavanje nesvjesne pristranosti i stvaranje podržavajuće radne okoline. Tako se kreira kultura koja omogućuje usklađenje profesionalnih i obiteljskih obaveza i jednake mogućnosti razvoja karijera muškaraca i žena.


Klijenti o nama

 

 

Zaposlenici MAMFORCE kompanija
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želite li postati MAMFORCE kompanija?


Uvjeti sudjelovanja 
      

Projekt Odgovorni poslodavci za odgovorno roditeljstvo 2.0 sufinanciran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.