O projektu

 

 

 

UN-ovi Ciljevi održivog razvoja sadrže 17 ciljeva održivog razvoja kojima je svrha da budu vodiči donositeljima odluka kroz sljedećih 15 godina.  Među primarnim ciljevima održivog razvoja je postizanje rodne ravnopravnosti uz osnaživanje žena i djevojčica.

Veze između rodne ravnopravnosti te osnaživanja položaja žena i ekonomskog razvitka široko su prepoznate. Prema istraživanju Svjetskog ekonomskog foruma, postoji pozitivna korelacija između ravnopravnosti spolova i razine kompetitivnosti pojedine države, BDP-a po stanovniku i položaju na Human Development Indexu.

Za mnoge žene, poduzetništvo nudi put do ekonomskog osnaživanja i zadaća je zajednice u globalu, uključujući tvrtke, organizacije i korporacije, da pomognu u stvaranju uvjeta koji to omogućuju. Rodni jaz koji postoji u razini poduzetničke aktivnosti u svim dijelovima svijeta velikim je dijelom uslijed nejednakih prilika za muškarce i žene u poduzetništvu, uz postojanje niza drugih prepreka. UN-ov vodič o rodno odgovornoj nabavi ističe kako je 1/3 svih tvrtki u ženskom vlasništvu, ali od ukupnog iznosa potrošenog na dobavljače, na ženske tvrtke odlazi jedva 1%.
Ulaganje u tvrtke u ženskom vlasništvu i njihovo integriranje u lance nabave je primjer pametne ekonomije i dobro za poslovanje. Danas, tvrtke u ženskom vlasništvu značajno pridonose svjetskoj ekonomiji, stvarajući milijune radnih mjesta i potičući razvoj. Ali, njihov pun potencijal je uvelike zanemaren ili nedovoljno iskorišten. Tvrtke nabavljači koje previde ulogu koju tvrtke u ženskom vlasništvu mogu imati u njihovim lancima nabave tako propuštaju neponovljive prilike.

Razvijanje ženskog poduzetništva kroz odgovornu nabavu je način kako zatvoriti, ili barem smanjiti rodni jaz u poduzetništvu dok u isto vrijeme donosi korist i za nabavljače.

S obzirom da je osnaživanje žena dio problema ravnopravnosti spolova, težnja nam je osnaživanje žena uz osvještavanje svojih stvarnih ambicija i potencijala. Jedna od najefikasnijih strategija da se to postigne je kreiranje platformi koje potiču razvoj tvrtki u ženskom vlasništvu te isticanje priča uspješnih žena i priznanje njihovom doprinosa.

Institut Zaposlena mama se kroz projekte poput MAMFORCE audita pozicionirao kao lider u području rodno osviještenog poslovanja. U tu svrhu razvili smo mrežu odgovorne nabave koja će isticati važnost rodno odgovornih lanaca nabave, ali i nuditi resurse za zainteresirane kompanije koje su spremne diversificirati lance nabavljača.

Pridružite nam se

Projekt je financiran sredstvima Grada Zagreba.