Mamforce u INQAAHE biltenu

Bilten International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), lipanj 2017

Međunarodna mreža agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, INQAAHE) u svom biltenu je objavila da je Agenciji za znanost i visoko obrazovanje dodijeljen MAMFORCE STANDARD u sklopu projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena – usklađivanje privatnog i poslovnog života“.

Sadržaj biltena dostupan je ovdje: INQAHHE Bulletin 201706.pdf