MAMFORCE TVRTKE

Tvrtke koje su stekle status MAMFORCE© COMPANY

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska je 2017. godine stekla OSNOVNI MAMFORCE© STANDARD.

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU:

Ponosni smo što smo postali dio kruga MAMFORCE kompanija u Hrvatskoj. BKS Bank vidi obitelj kao izvor energije i dobrobiti za naše zaposlene. Sigurni smo kako podržavanje zaposlenih različitim “family-friendly” mjerama stvara okruženje u našoj kompaniji koje je na obostranu korist, i za zaposlene i za tvrtku. Nekoliko je istraživanja pokazalo kako su zaposleni, koji mogu uskladiti poslovni i privatni život, motiviraniji i imaju nižu stopu fluktuacije u odnosu na druge zaposlene. Naša odluka o uključivanju u postupak procjene također je potaknuta i činjenicom da je BKS Bank već certificirana kao tvrtka prijatelj obitelji u Austriji i Sloveniji, pa smo unaprijed znali kako ćemo, uključivši se u proces uvođenja MAMFORCE standarda u Hrvatskoj, i mi imati velike koristi.
Ovaj nam je projekt pomogao u uvođenju novih pozitivnih praksi i širenju raspona i liste naših mjera te nam je dao zanimljive uvide kroz istraživanje zadovoljstva zaposlenih.

 BKS_BANK_sažetak_MAMFORCE.pdf

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je 2017. godine stekla OSNOVNI MAMFORCE© STANDARD.

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU:

Hrvatska banka za obnovu i razvitak već 25 godina uspješno posluje zahvaljujući stručnosti i visokoj profesionalnosti svojih zaposlenika. Svakom pojedincu nastojimo omogućiti ostvarenje osobnog i profesionalnog potencijala, istovremeno vodeći brigu o usklađenosti privatnog i poslovnog života.
Uključenje u MAMFORCE pomoglo nam je osvijestiti pojedine dobre prakse koje se već provode u organizaciji i pridonose pozitivnoj radnoj atmosferi što nas je ohrabrilo da ih zadržimo i dalje razvijamo. Pored toga, dobili smo uvid u aktivnosti koje možemo poduzeti kako bismo dodatno poboljšali uvjete rada te time povećali zadovoljstvo zaposlenika i njihovu lojalnost.
Uvođenjem novih mjera i politika u okviru MAMFORCE standarda želimo potaknuti sustavnu izgradnju odnosa sa zaposlenicima te omogućiti svima jednake mogućnosti profesionalnog razvoja neovisno o njihovom roditeljskom statusu.

HBOR_sažetak_MAMFORCE.pdf

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti je 2017. godine stekla OSNOVNI MAMFORCE© STANDARD.

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU:

Motivi za uvođenjem MAMFORCE Standarda u HAKOM, usmjereni su na dobivanje uvida u postojeće stanje organizacije, a sve u cilju privlačenja, razvoja i zadržavanja stručnjaka, dodatnog povećanja motivacije zaposlenika kao i u svrhu daljnjeg poboljšanja u području usklađenja privatnih i poslovnih obaveza naših zaposlenika. U cilju neprestane nadogradnje i težnje za poboljšanjem rada same organizacije prepoznali smo temeljnu ideju MAMFORCE metodologije kao prikladnu osnovu HAKOM-ovog daljnjeg unapređenja.

HAKOM_sažetak_MAMFORCE.pdf

Hrvatska udruga poslodavaca je 2017. godine stekla OSNOVNI MAMFORCE© STANDARD.

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU: 

Hrvatska udruga poslodavaca svjesna je važnosti usklađivanja privatnog i profesionalnog života te utjecaja zadovoljstva zaposlenih radnom okolinom na produktivnost. HUP ujedno vodi i Global Compact, inicijativu Ujedinjenih Naroda za društveno odgovorno poslovanje kroz koju je podržao Mamforce kao alat koji promiče rodnu ravnopravnost i obiteljski osviještene politike. Obzirom na širinu koju standard obuhvaća, vjerujemo da svaki poslodavac može naći prostora za poboljšanje i razvoj u nekom od područja.
HUP će se u narednom razdoblju posvetiti aktivnostima koje su prvenstveno usmjerene na organizaciju rada i odgovorno upravljanje, no bavit ćemo se i razvojem drugih područja. Iako smo fleksibilna organizacija, obzirom da većinu naših zaposlenica čine žene, potrudit ćemo se da svoje procese i politike još više fleksibiliziramo na zadovoljstvo svih zaposlenih. HUP kao krovna udruga poslodavaca mora biti primjer svojim članovima, no i svim ostalim poslodavcima u Hrvatskoj te lider društveno odgovornih inicijativa. 

HUP_sažetak_MAMFORCE.pdf

Lidl Hrvatska je 2. prosinca 2016. godine stekla OSNOVNI MAMFORCE© STANDARD.

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU  

“S obzirom na branšu u kojoj poslujemo, a koja je iznimno zahtjevna i dinamična, naše prakse upravljanja ljudskim resursima zahtijevaju posebna ulaganja i uzimanje u obzir cijelog spektra potreba naših zaposlenika.
Lidlov postojeći sustav upravljanja ljudskim resursima temelji se na pravednom i transparentnom odnosu prema zaposlenicima u segmentu radnih uvjeta, mogućnosti usavršavanja i razvoja karijere, nagrađivanja i usklađivanja radnih i privatnih uloga. Budući da se od samog ulaska na tržište vodimo kvalitetom u svakom segmentu poslovanja, želja nam je unutar naše branše podići standarde upravljanja ljudskim resursima i na taj način pozitivno utjecati i na razvoj cjelokupnog tržišta rada u maloprodaji i potaknuti ostale na stvaranje novih dobrih praksi. Cilj nam je dodatno osnažiti kulturu obiteljske odgovornosti, intenzivnije komunicirati sve pogodnosti vezane uz kvalitetu života te aktivnije uključiti zaposlenike u kreiranje iste.“

LIDL_sažetak_MAMFORCE.pdf

JANAF d.d. je 28. studenog 2016. godine stekao OSNOVNI MAMFORCE© STANDARD.

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU

JANAF d.d., kao društveno odgovoran poslodavac, kroz strategiju upravljanja ljudskim potencijalima promovira politike koje podržavaju i osvješćuju rodnu ravnopravnost te omogućavaju fleksibilne radne aranžmane. Uključili smo se u ovaj audit jer u vođenju poslovanja kompanije i izgradnji odnosa sa zaposlenicima, želimo nizom odgovornih politika i benefita zaposlenima pružiti potporu u uspostavi ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života, uz omogućavanje jednakih mogućnosti profesionalnog razvoja za sve, bez obzira na roditeljstvo i rod.
MAMFORCE standard potvrđuje JANAF-ovu visoku razinu kvalitete u provođenju obiteljski odgovorne i rodno osviještene politike upravljanja ljudskim potencijalima. Uvođenje standarda smatramo poticajem za zaposlenike, za njihovu motivaciju i veće zadovoljstvo poslovnim okruženjem, kao i poticaj za stalno unapređenje kvalitete života. Smjernice MAMFORCE-a bit će nam putokaz kako dalje razvijati sustave kojima je svrha što veće zadovoljstvo cijelog kolektiva, jer jedino zadovoljan pojedinac može biti proaktivan član tima i zaposlenik koji stvara nove vrijednosti za kompaniju i društvo u cjelini. 

Janaf _sažetak_MAMFORCE.pdf

 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je 2016. godine stekla OSNOVNI MAMFORCE© STANDARD 

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU

U Agenciji za znanost i visoko obrazovanje posebno smo ponosni na organizacijsku kulturu u kojoj se pridaje velika važnost osiguranju sklada između poslovnih obveza i privatnog života pojedinca te njeguje jednak tretman zaposlenika s obzirom na spol i rod. Kao prva organizacija iz javnog sektora koja se uključila u postupak procjene prema metodologiji MAMFORCE, željeli smo ostvariti prepoznavanje, ali i širenje primjera dobre prakse u pogledu obiteljski odgovornog i rodno osviještenog radnog okružja kako među organizacijama javnog tako i privatnog sektora.
Dodatni poticaj za sudjelovanje u postupku bilo je jačanje svijesti o značaju jednakih prilika i podržavajućeg okruženja za zadovoljstvo boravkom na poslu, ostvarenje radnih rezultata i psihološku dobrobit zaposlenika kao i važnost odgovornog promicanja mjera koje tome doprinose u društvu. Ujedno, uočili smo potrebu za razvijanjem sustavnog pristupa upravljanju ljudskim potencijalima prema najnovijim spoznajama struke kako bi se kvalitetne prakse formalizirale i trajno prilagođavale iskazanim potrebama zaposlenika.

AZVO_sazetak_MAMFORCE.pdf

 

Poslovna inteligencija je 2016. godine stekla OSNOVNI MAMFORCE© STANDARD.

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU

Poslovna inteligencija je tvrtka koja od svojih početaka vodi računa o rodnoj ravnopravnosti te smo jedina IT tvrtka u regiji u kojoj je zaposleno više od 50% žena i to kroz cijelu hijerarhiju i na svim upravljačkim razinama. Kroz MAMFORCE audit želimo stvoriti kvalitetnu platformu za daljnja unaprijeđenja u području rodne ravnopravnosti s naglaskom na balans poslovnog i privatnog života, transparentnost razvoja karijera i onih koji su roditelji i onih koji to nisu te omogućiti fleksibilnosti radnih aranžmana, ovisno o životnom ciklusu naših kolegica i kolega.

Poslovna_Inteligencija_sazetak_MAMFORCE.pdf


Hrvatski Telekom je 17. prosinca 2015. godine stekao osnovni MAMFORCE COMPANY© STANDARDU

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU

U Hrvatskom Telekomu su jednake mogućnosti za sve, a rezultat od 43 posto žena na menadžerskim pozicijama to i potvrđuje. Nije to rezultat ni pozitivne diskriminacije, već vrednovanja prema učinku i kompetencijama.
I zato smo u MAMFORCE -u prepoznali pozitivnu inicijativu, koja će osvijestiti važnost različitosti, pokazati primjere najboljih praksi kod nas i u svijetu, potaknuti i podučiti poslodavce kako da razvijaju modele i ponašanja kojim će omogućiti ravnotežu privatnog i poslovnog života svojih zaposlenika.
Audit koji smo prošli i Mamforce konzultanti pomogli su nam da i sami sagledamo u čemu smo dobri, a na čemu još treba raditi i dodatno razvijati." Nataša Rapaić, članica Uprave Hrvatskog Telekoma za privatne korisnike, T-HT

HT_sažetak_MAMFORCE_COMPANY_201512.pdf 

 

24sata d.o.o je 17. prosinca 2015. godine stekao OSNOVNI MAMFORCE COMPANY© STANDARD

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU

"Vrijednosti odgovornog poslovanja koje promoviramo u svakodnevnom radu potiču nas na stalno poboljšanje dobrih praksi upravljanja ljudskim potencijalima i usklađivanje s iskazanim potrebama zaposlenika. Svjesni smo da medijsko okruženje podrazumijeva visoku razinu fleksibilnosti koja predstavlja poseban izazov za zaposlene roditelje i zato smo uveli niz pogodnosti koje olakšavaju ravnotežu poslovnog i privatnog života. Cilj 24sata i dalje je postavljati trendove na medijskom tržištu u implementaciji dokazanih praksi koje omogućuju ostvarenje punog potencijala naših zaposlenika." Ivana Krajinović, direktorica upravljanja ljudskim potencijalima, Styria Hrvatska

24sata_sažetak_MAMFORCE_COMPANY.pdf

 

 

INA, d.d. je 17. prosinca 2015. godine stekla OSNOVNI MAMFORCE COMPANY© STANDARD.

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU

"Kao jedan od vodećih poslodavca u zemlji, u Ini primjenjujemo suvremene metode u upravljanju našim ljudskim resursima. Pri tome je velika važnost posvećena upravo osiguranju radnih uvjeta koji omogućuju skladnu ravnotežu između profesionalnog i obiteljskog života, s posebnim naglaskom na roditelje s malom djecom. Iznimno nam je, stoga, drago što smo ovo naše opredjeljenje dodatno naglasili sudjelovanjem u auditu te dobivanjem osnovnog standarda Mamforce Company." Vladimira Senčar Perkov, direktorica Sektora upravljanja ljudskim resursima, INA, d.d.

INA _sažetak_MAMFORCE_COMPANY.pdf

  

VIPnet je 6. ožujka 2014. godine stekao osnovni MAMFORCE COMPANY© STANDARD.

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU

"Postojeći visoko razvijeni sustav upravljanja ljudskim potencijalima nudi jednake mogućnosti osobnog razvoja i karijere te brigu oko specifičnih potreba zaposlenika. Vipnet uz postojeće, želi kreirati dodatne relevantne pogodnosti za zaposlenike i time im omogućiti što bolju ravnotežu poslovnog i privatnog života. Ujedno cilj je nastaviti daljnji razvoj pozicije jednog od najpoželjnijih poslodavca u Hrvatskoj." Alis Kaznačić, direktorica ljudskih potencijala, VIPnet

VIPnet _sažetak_MAMFORCE_COMPANY.pdf

Privredna banka Zagreb je 6. ožujka 2014. godine stekla osnovni MAMFORCE COMPANY© STANDARD.

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU

"Tradicija odgovornog upravljanja ljudskim potencijalima osigurava zaposlenicima PBZ-a niz pogodnosti koje olakšavaju ravnotežu posla i obiteljskog života uz nesmetani razvoj karijere. Budući smo u brojčanom smislu dominantno ženska organizacija sa 73% žena, izuzetno nam je bitno izaći u susret našim zaposlenicama koje su u većini slučajeva i majke. Cilj nam je i dalje aktivno slušati potrebe naših zaposlenika te uz praćenje najnovijih globalnih trendova implementirati dokazano najbolje prakse s kojima se poboljšava kvaliteta života." Miroslav Halužan, viši izvršni direktor Sektora za upravljanje ljudskim resursima, Privredna banka Zagreb

PBZ _sažetak_MAMFORCE_COMPANY.pdf

Coca-Cola HBC Hrvatska stekla je 21. srpnja. 2014. godine osnovni MAMFORCE COMPANY© STANDARD.

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU

"Kao jedna od tvrtka predvodnica u uvođenju pozitivnih promjena želimo stvoriti nove i konkurentne prakse kako bismo omogućili još produktivnije radno okružje te dodatno povećali motiviranost zaposlenika. Smatramo, naime, da tek s jednakim mogućnostima za sve te s odgovarajućom podrškom države i poslodavaca možemo omogućiti ostvarivanje punoga potencijala zaposlenih roditelja na radnome mjestu. To je važno jer pridonosi povećanju učinkovitosti i produktivnosti, a time pozitivno utječe i na cjelokupno gospodarstvo."

 

Zagrebačka banka d.d. stekla je 10. prosinca. 2014. godine osnovni MAMFORCE COMPANY© STANDARD

MOTIV ZA SUDJELOVANJE U AUDITU

"Zagrebačka banka predana je pronalaženju i usvajanju najboljih praksi koje će zaposlenicima omogućiti željenu ravnotežu između privatnog i poslovnog aspekta života, a koje će pozitivno utjecati na njihovo zadovoljstvo poslom, motiviranost i lojalnost Zagrebačkoj banci. Svjesni činjenice da je u dinamičnom bankarskom okruženju ponekad izazov uskladiti privatni i poslovni aspekt života, kao dio naše dobre prakse u upravljanju ljudskim resursom, uveli smo fleksibilno radno vrijeme u više organizacijskih jedinica Banke, a plaćeni i neplaćeni dopusti za osobne i obiteljske potrebe dio su prava zaposlenika ugrađenih u Kolektivni ugovor. Vjerujemo da će Zagrebačka banka, uključivanjem u inicijativu MAMFORCE COMPANY, potvrditi i unaprijediti svoj status odgovornog poslodavca" Biljana Ljuban, direktorica Upravljanja ljudskim resursima, ZABA.