LIDL Hrvatska

 

U tvrtci Lidl Hrvatska zaposleno je 1920 djelatnika od čega 1379 žena (72%) te 541 muškarac (28%). Niska stopa izostanka ukazuje na zadovoljstvo zaposlenih kompanijom te dobrom organizacijom posla kojom se njeguje i promovira podržavajuća organizacijska kultura. Izrazitu pažnju Lidl posvećuje obiteljskim politikama. Osim toga, sustavno se podržava daljnji osobni i profesionalni razvoj zaposlenih kroz različite razvojne programe. Zaposlenima je omogućena široka lepeza pogodnosti, financijskih, boljih uvjeta rada pa do aktivnosti koje pomažu zaposlenima u očuvanju zdravlja s posebnim naglaskom na preventivnu zaštitu zdravlja.

 

ISTAKNUTE MJERE OBITELJSKI ODGOVORNE I RODNO OSVIJEŠTENE POLITIKE:

  • Sustavno praćenje zadovoljstva zaposlenika ravnotežom privatnog i poslovnog života
  • Skrb o zdravlju zaposlenih – sistematski pregledi; projekti Zagrizi za zdravlje; Pravilnim kretanjem do zdravlja
  • Dodatna financijska podrška zaposlenicima u posebnim prilikama (rođenje djeteta i sl.)
  • Provođenje razvojnih programa
  • Mogućnost plaćenog dopusta u posebnim obiteljskim prilikama
  • Posebne pogodnosti za zaposlenike s djecom (slobodan dani prvi dan škole, ljetni kamp)
  • Kontinuirana komunikacija sa zaposlenicima i za vrijeme dugotrajne odsutnosti
  • Razvijene usluge savjetovanja zaposlenika (Employee Assistance Program)

 

     

 

ISKUSTVA ZAPOSLENIH