Jadranski naftovod, dioničko društo (JANAF d.d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTAKNUTE MJERE OBITELJSKI ODGOVORNE I RODNO OSVIJEŠTENE POLITIKE:

  • Aktivno uključenje zaposlenih kroz redovno godišnje istraživanje organizacijske klime
  • Djelomična mogućnost rada uz klizno i skraćeno radno vrijeme
  • Djelomična mogućnost skraćenog radnog vremena po povratku s rodiljnog/roditeljskog dopusta
  • Provođenje programa profesionalnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja
  • Skrb o zdravlju zaposlenih – sistematski pregledi, rekreacijske usluge
  • Mogućnost plaćenog dopusta za akademske, obiteljske i privatne potrebe
  • Razvijeni programi za djecu zaposlenika
  • Projekt Centar znanja JANAF kao središnje mjesto razmjene intelektualnog kapitala