Iskon Internet d.d.

 

U Iskon Internetu zaposlene su 202 osobe od čega 112 zaposlenika i 90 zaposlenica. Organizacijsku kulturu tvrtke karakterizira otvorena komunikacija i visoko razvijena kolegijalna podrška među zaposlenima. Raznim mjerama organizacija svojim zaposlenima osigurava mogućnosti usklađivanja privatnog i poslovnog života. To prvenstveno uključuje različite oblike fleksibilnih radnih aranžmana. Zaposlenim roditeljima omogućuje se korištenje slobodnih dana za određene potrebe brige o djeci te im se osigurava pravo na dodatne dane godišnjeg odmora. Osim toga u Iskonu se vodi računa o poštivanju privatnog vremena zaposlenih, a za novozaposlene se osigurava program uvođenja u posao i upoznavanja tvrtke.

 

ISTAKNUTE MJERE OBITELJSKI ODGOVORNE I RODNO OSVIJEŠTENE POLITIKE:

  • Redovna istraživanja zadovoljstva zaposlenih
  • Razvijena kolegijalna podrška i otvorena komunikacija
  • Poštivanje privatnog vremena zaposlenih
  • Mogućnost korištenja određenog broja dana izostanka zbog bolesti bez otvaranja bolovanja
  • Pravo na dodatne dane godišnjeg odmora za zaposlene roditelje
  • Mogućnost korištenja fleksibilnih radnih aranžmana
  • Pravo zaposlenih roditelja na korištenje slobodnih dana i/ili fleksibilnost radnog vremena za potrebe brige o djeci (bolest djeteta, polazak djeteta u školu, privikavanja na jaslice/vrtić)
  • Skrb o zdravlju zaposlenih – sistematski pregledi, korištenje zdravstvenih usluga i rekreacija