INA stekla PUNI MAMFORCE COMPANY STANDARD

Ini je uručen priznati standard kvalitete kojim se kompanijama potvrđuje visoka razina kompetencija u provođenju obiteljski odgovorne i rodno osviještene politike upravljanja ljudskim resursima. INA je prepoznata kao organizacija koja uspješno organizira posao i radno okruženje uz poštivanje načela ravnoteže između profesionalnog i privatnog života te jednakih mogućnosti profesionalnog razvoja.

Zagreb, 31. ožujka 2017. – Proces certificiranja za MAMFORCE COMPANY započeo je potpisivanjem ugovora s MAMFORCE-om u ožujku 2015., a nastavljen je dobivanjem OSNOVNOG MAMFORCE STANDARDA u prosincu 2015. Postupak dobivanja PUNOG MAMFORCE COMPANY© STANDARDA sastojao se od audita, kojim su se ispitivali zadovoljstvo i angažiranost radnika, organizacija rada, fleksibilno radno vrijeme, radni uvjeti roditelja s malom djecom, komunikacija, obiteljski odgovorne politike i njihova provedba od strane menadžmenta, mogućnosti daljnjeg usavršavanja i napredovanja te rodna zastupljenost na najvišim upravljačkim pozicijama. U jednogodišnjem periodu od dobivanja osnovnog standarda proveden je niz aktivnosti temeljenih na preporukama MAMFORCE tima, te dodatnih istraživanja kojima se potvrdila učinkovitost implementiranih aktivnosti.

Komentirajući dobivanje standarda MAMFORCE, gđa Vladimira Senčar Perkov, direktorica Sektora upravljanja ljudskim resursima u Ini, izjavila je: „U Ini primjenjujemo suvremene metode u upravljanju ljudskim resursima, a veliku pažnju posvećujemo upravo osiguranju radnih uvjeta koji omogućuju skladnu ravnotežu između profesionalnog i obiteljskog života, s posebnim naglaskom na roditelje s malom djecom. Kroz projekte beneFIT – pogodnosti za radnike i FORa – fleksibilni oblici rada promoviramo obiteljski odgovornu politiku, a cilj nam je i dalje aktivno slušati želje i potrebe svojih radnika kako bismo stvorili još bolje radno okruženje. Zahvaljujem MAMFORCE-u na podršci koju su nam pružili za vrijeme procesa certifikacije.“

Ini je vrijedno priznanje uručila autorica metode procjene MAMFORCE, gđa Dijana Kobas Dešković koja je tom prilikom izjavila: „INA je kroz proteklih godinu dana napravila značajne pomake u radnim uvjetima koji poboljšavaju kvalitetu života zaposlenih. Omogućeni su fleksibilno radno vrijeme i radno mjesto koji značajno olakšavaju usklađenje privatnih i poslovnih obaveza svim zaposlenima, a posebno onima koji skrbe o najmlađim i najstarijim članovima obitelji. INA se time svrstala u red kompanija najboljih radnih praksi na tržištu koje je obilježeno izuzetnom nefleksibilnošću, kako zakonodavstva, tako i postojećih praksi. Veseli nas što se usluge za zaposlene i dalje neprekidno proširuju te što INA kroz niz posebnih programa značajno ulaže i u privlačenje, razvoj i zadržavanje ženskih talenata.“

Cijelo izvješće dostupno je na linku:Priopćenje_INA_Mamforce.pdf