Hrvatski Telekom d.d.

 

U Hrvatskom Telekomu zaposleno je 3730 osoba od čega 2253 zaposlenika i 1477 zaposlenica, što predstavlja udio žena od 40%, a na rukovoditeljskim pozicijama visokih 43%. Redovitim istraživanjem zadovoljstva i angažiranosti zaposlenih kompanija vodi brigu o osiguravanju mjera kojima podupire ravnotežu privatnog i poslovnog života svojih zaposlenih. Redovnim ulaganjem u edukacije osigurava se njihov osobni i profesionalni razvoj, a posebno djeluje i program prepoznavanja ključnih talenata koji su uključeni u razne aktivnosti s ciljem razvoja njihovog ekspertnog i leadership potencijala. Organizacijsku kulturu karakterizira otvorena komunikacija na svim razinama, a vrijednosti kompanije posebice uključuju poštivanje različitosti i brigu o rodnoj ravnopravnosti.

ISTAKNUTE MJERE OBITELJSKI ODGOVORNE I RODNO OSVIJEŠTENE POLITIKE:

 • Redovno praćenje angažiranosti i zadovoljstva zaposlenih
 • Podrška razvoju otvorene komunikacije na svim razinama
 • Aktivno praćenje ravnoteže privatnog i poslovnog života zaposlenih
 • Dan s mamom i tatom na poslu, Božić za klince
 • Slobodan dan za roditelje prvašića na prvi dan škole
 • Mogućnost korištenja određenih oblika fleksibilnih radnih aranžmana
 • Skrb o zdravlju zaposlenih – sistematski pregledi, zdravstvene usluge, interne kampanje i zdravstvene edukacije 
 • HT olimpijada – sportski susreti zaposlenih
 • Transparentan sustav procjene radnog učinka
 • Program prepoznavanja i razvoja talenata
 • Sustavno održavanje edukacija za profesionalno usavršavanje zaposlenih i menadžera uz proporcionalnu zastupljenost žena u edukacijskim programima na svim razinama

      
    
 


ISKUSTVA ZAPOSLENIH