Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)

 

 

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca zaposleno je 40 zaposlenika od čega je 85 posto žena i 15 posto muškaraca. U uvjetima dinamičnog okruženja odgovornom organizacijom posla omogućuje se uredovno radno vrijeme čime se aktivno promovira važnost ravnoteže privatnog i poslovnog života zaposlenih. Njeguje se kultura međusobne kolegijalne podrške uz mogućnost obavljanja privatnih obaveza tijekom radnog vremena. Strateškim smjernicama i internim pravilnicima osigurava se ravnopravnost svih zaposlenih.
ISTAKNUTE MJERE OBITELJSKI ODGOVORNE I RODNO OSVIJEŠTENE POLITIKE:

  • Povremeno praćenje zadovoljstva i potreba zaposlenih
  • Razvijena kolegijalna podrška
  • Skrb o zdravlju zaposlenih – sistematski pregledi,
    rekreacija
  • Mogućnost plaćenog dopusta za akademske, obiteljske i privatne potrebe
  • Razvijeni programi za djecu zaposlenika
  • Mogućnost dodatnih dana godišnjeg odmora za zaposlene roditelje
  • Poštivanje privatnog vremena zaposlenika
  • Mogućnost djelomičnog korištenja fleksibilnih radnih aranžmana

 

ISKUSTVA ZAPOSLENIH: