Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Gradskoj plinari Zagreb d.o.o. je 419 zaposlenih, od čega je 24% žena i 76% muškaraca. Iako je dominantno muška organizacija može se pohvaliti dobrom zastupljenošću žena na višim razinama upravljanja (46%). Gradska plinara Zagreb svojim zaposlenima osigurava jednak iznos financijskih nagrada i jednaku vrijednost benefita. Na svim razinama upravljanja se dosljedno poštuje politika jednakosti plaća za oba spola. Zaposleni su zadovoljni benefitima koje ostvaruju tijekom radnog vijeka u organizaciji.

 

ISTAKNUTE MJERE OBITELJSKI ODGOVORNE I RODNO OSVIJEŠTENE POLITIKE

  • Poštuje se radno vrijeme zaposlenih
  • Podržava se otvorena komunikacija
  • Postoji jasan sustav plaća koji osigurava jednakost plaća po spolu
  • Brine se o zdravlju zaposlenih kroz financiranje preventivnih programa zaštite
  • Osigurava se financijska podrška za obiteljske potrebe
  • Selekcijski postupak je propisan i formaliziran te osigurava jednakost prilika