Delimitirani roditeljski/rodiljni dopust može pomoći u usklađenju privatnog i poslovnog života i punoj ravnopravnosti.

Jedan posto očeva koristi zakonsku mogućnost na rodiljni dopust. Može li to biti drugačije? Može i treba biti drugačije.

Naša Dijana Kobas Dešković je u emisiji Otvoreno, između ostalog, gledatelje upoznala s odličnim modelom rodiljnih i roditeljskih dopusta koji se koristi u skandinavskim zemljama, a prema kojem se ukupan broj dana dopusta može rasporediti do polaska djeteta u školu uz paralelno korištenje fleksibilnih radnih aranžmana. Takvu mogućnost su skloniji koristiti i očevi čime je zaista omogućena puna ravnopravnost spolova vezana uz roditeljstvo.

Cijelu emisiju možete pogledati na ovom  LINKU.