BLOG

Ravnopravnost je bolja za sve

08.03.2019.

Ožujak je mjesec posvećen ženama, a pogotovo dani prije i nakon Međunarodnog dana žena koji je prvi put obilježen u Americi prije 110. godina, davne 1909. Malo po malo se inicijativa širila svijetom, u pojedinim zemljama je zabranjivana, dok je u drugima postala sastavni dio kulture koja je kasnije prepoznata kao režim koji se želi zaboraviti.

Nova direktiva Europskog parlamenta

27.02.2019.

  

Kako bi se potaknulo veće zapošljavanje žena i podržao razvoj ženskih karijera koji je često onemogućen zbog nemogućnosti  usklađenje poslovnih i privatnih obaveza  donesena je nova Direktiva Europskog parlamenta i vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika. Nova direktiva proširuje postojeća i uvodi nova prava za žene i muškarce, čime se potiču jednako postupanje i mogućnosti na tržištu rada.  

Kako razviti i zadržati ženske talente u kompaniji?

26.06.2017.

Među uobičajenim temama upravljanja ljudima je i razvoj i zadržavanje talenata. Globalno se rangiraju cijele ekonomije, odnosno pojedine države po svom kapacitetau razvoja, privlačenja i spremnosti talenata za preuzimanje odgovornih zadaća. Razvoj i zadržavanje talenata je važan kriterij upravljanja tim vrijednim resursom.