BLOG

Kako ojačati timski duh kada zaposleni rade od doma?

08.09.2020.

Team-building, bilo da se radi o zajedničkim aktivnostima van ureda sa svojim zaposlenima ili o jačanju odnosa u uredu, neophodan je u razvoju kvalitetnog i motiviranog tima. Postavlja se pitanje – kako jačati svoj tim kada svi rade od doma?