BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska

 


U hrvatskoj podružnici BKS Banke zaposleno je 57 osoba od čega 16 zaposlenika i 41 zaposlenica. Organizacijsku kulturu Banke karakterizira otvorena komunikacija i visoko razvijena kolegijalna podrška među zaposlenima koja se posebno potiče njihovim sudjelovanjem u zajedničkim aktivnostima (izleti, utrke). Raznim mjerama organizacija svojim zaposlenima omogućuje usklađivanje privatnog i poslovnog života, prvenstveno mogućnošću korištenja fleksibilnog radnog vremena (klizno radno vrijeme i preraspodjela radnog vremena kroz četveromjesečni period). Kontinuirano se ulaže u profesionalni razvoj zaposlenih i članova menadžmenta osiguravanjem edukacija za razvoj stručnih i socijalnih vještina.

 


ISTAKNUTE MJERE OBITELJSKI ODGOVORNE I RODNO OSVIJEŠTENE POLITIKE: 

  • Razvijena kolegijalna podrška i otvorena komunikacija
  • Jasna prezentiranost vizije, misije i vrijednosti organizacije i time vezana angažiranost zaposlenih
  • Mogućnost korištenja fleksibilnih radnih aranžmana
  • Skrb o zdravlju zaposlenih – sistematski pregledi, zdravstvene usluge i interne kampanje o zdravlju
  • Organiziranje i sudjelovanje zaposlenih u zajedničkim aktivnostima (turniri, utrke, izleti)
  • Ulaganje u edukaciju i programe profesionalnog usavršavanja zaposlenih i menadžera
  • Korištenje raznih kanala interne komunikacije (časopis, brošure, intranet)


              

ISKUSTVA ZAPOSLENIH